Sla navigatie over

Oplaadpunten in Eeklo, Vlaamse regering lanceert projectoproep

Open Vld vraagt het Eeklose stadsbestuur in te tekenen op een projectoproep van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters die financieel tegemoet komt voor (semi-)publieke laadpunten op privaat domein. Ze voorziet voor deze call een budget van 10 miljoen euro. De ambitie is duidelijk: tegen 2025 moet de teller in Vlaanderen op 35.000 laadequivalenten staan en hebben we elke 25 km (ultra)snellaadinfrastructuur langs de snelwegen en grote verkeersassen”, aldus minister Peeters. 

Een mooi project dat Eeklo als centrumstad flink wat geld kan bebesparen vandaar dat Open Vld Eeklo vraagt om deel te nemen aan deze call en daarvoor een beroep te doen op onze bedrijven en ondernemingen of iedereen die een deeltje van zijn eigendom een beperkt publiek karakter wil geven. Het kan dus gaan over bedrijven, parkings aan horeca, supermarkten maar evengoed ook om tankstations...  De subsidie bedraagt 20% van de kostprijs, geplafonneerd op 1000 euro per CPE (of 1100 bij (semi-)publieke laadinfrastructuur voor vracht). De projecten moeten binnen de 2 jaar gerealiseerd worden.Het project kan zowel door de dienst mobiliteit als economie getrokken worden.

3 sporen beleid:

Het beleid rond laadinfrastructuur zet in op drie sporen: thuis laden, op het werk en onderweg. Wat thuis laden betreft, duidt minister Peeters binnenkort de CPO per regio aan en gaat deze zomer ook het digitaal loket van start. Lokale besturen kunnen beroep doen op deze CPO’s om laadinfrastructuur uit te rollen. Om ook laadinfra op het werk en onderweg te stimuleren lanceert ze vandaag een tweede projectoproep. De projectoproep (semi)-publieke laadpunten op privaat domein richt zich op laadinfrastructuur die minstens 10 uur per dag publiek toegankelijk is.

“Het kan dus gaan over parkings aan horeca, supermarkten maar evengoed ook om tankstations”, aldus minister Peeters. Iedereen moet er kunnen laden, het moet gaan om groene stroom en de statische en dynamische info over de oplaadpunten moet gedeeld worden. “De bestuurder moet zo de nodige krijgen over het laadpunt: is er een wachttijd, wat is de prijs, wat is het vermogen, ... .”

Vrachtwagens en emissievrije stadsdistributie

Nieuwe aan deze oproep in vergelijking met de eerste oproep is dat de oproep wordt uitgebreid naar domeinen waar extra stimulansen nodig zijn. Zo worden onder- en bovengrondse parkings, laadinfrastructuur voor vrachtwagens en emissievrije stadsdistributie ook opgenomen in de oproep. Concreet betekent dit dat er deze keer ook subsidies kunnen gaan naar bepaalde projecten op publiek domein of met niet-publieke laadinfrastructuur. Deze bijkomende categorieën zijn er om specifieke doeleinden te dienen. Zo kunnen bedrijven die laadinfra willen plaatsen om aan emissievrije stadsdistributie te doen en deze niet semi-publiek openstellen, toch een beroep kunnen doen op subsidies. Als we onze stadskernen emissievrij willen beleveren, moeten we de initiatiefnemers zo goed mogelijk ondersteunen. Wat vrachtwagens betreft, hoeft het zelfs niet om emissievrije stadsdistributie te gaan. We subsidiëren alle laadinfrastructuur voor vracht om een omschakeling naar zero- emissie vrachtvervoer zo snel mogelijk te faciliteren.

“Hiermee wil ik zorgen voor meer laadinfrastructuur voor elektrische vrachtwagens en voor meer laadinfrastructuur voor emissievrije stadsdistributie, zodat deze omschakeling ook sneller kan gebeuren”, aldus minister Peeters.

De oproep werd gelanceerd via deze link en de aanvragen kunnen ingediend worden tot 15 september 2022. De subsidie bedraagt 20% van de kostprijs, geplafonneerd op 1000 euro per CPE (of 1100 bij (semi-)publieke laadinfrastructuur voor vracht). De projecten moeten binnen de 2 jaar gerealiseerd worden.

 

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder