Sla navigatie over

Opinie: Fusies in het Meetjesland; "Beter een goede vrijgezel dan een slecht huwelijk"

Fusie om bruidsschat niet meer van deze tijd. Een fusie kan een behoorlijke meerwaarde betekenen voor een gemeente. De Vlaamse regering staat alvast met geld te zwaaien om toch maar te willen fuseren. Voor Eeklo, met 20.700 inwoners kan dit "een cadeau" van iets meer dan 10 miljoen euro betekenen. Vraag is of een huwelijk, om rijker van te worden, de juiste keuze is? Neen, Eeklo voert mijn inziens teveel een oude-rijke-tante-beleid, soms te giering om te investeren in wat echt belangrijk is voor de toekomst. #beleid

Schaalvoordeel is niet altijd een besparing voor de inwoners. Fusies leveren een schaalvoordeel op. Samensmelten levert meer inwoners per gemeente op en dus ook meer belastingontvangsten om te besteden. Een grote gemeente zal dus meer en betere diensten aan zijn inwoners kunnen aanbieden... maar dit in zover dat er geen gedecentraliseerd beleid gevoerd wordt. Het is immers logisch dat inwoners verwachten dat de diensten dichtbij huis blijven, goedkoper worden en vooral niet gecentraliseerd worden op een locatie die voor hen veel moeilijker bereikbaar is dan vroeger.

Geen politieke buurman meer. En dan is er nog het politieke aspect, terwijl iedereen de mond vol heeft van politici die dichtbij de burger staan en makkelijk bereikbaar zijn, zal een fusie ongetwijfeld leiden tot een grotere kloof tussen politici en burger. Het is makkelijker als inwoner van Eeklo de burgemeester aan te spreken dan als Antwerpenaar een praatje te slaan met de burgemeester van Antwerpen. Het aantal politieke vertegenwoordigers wordt zwaar teruggeschroefd en dat zullen de burgers misschien wel graag horen, tot ze een probleem hebben en een geëngageerd politiek vertegenwoordiger nodig zullen hebben die hun zaak behartigd. Dan zal blijken dat hun buurman geen politieker meer is.

Wie verdeelt de taart? Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat fusies bijzonder interessant zijn. Ik hoop ooit deel te kunnen nemen aan zo'n gesprekken want laat mij duidelijk zijn; ondanks het feit dat de Eeklose burgemeester beweert dat er met alle omliggende steden gesproken wordt, ben ik er als schepen nog nooit bij betrokken geweest. Ik vraag mij dan ook af op welk niveau dit gesprek gevoerd wordt...
Zijn fusies een zaak van politieke vrienden die de taart verdelen in functie van de winst die er op partijvlak kan geboekt worden? Is het daarom dat Eeklo misschien een minder aantrekkelijke partner is voor bepaalde politieke would-be kopstukken in de regio? Neen, een fusie moet een meerwaarde zijn voor alle inwoners en vooral voor het gemeentelijk beleid.

Uitstel is geen afstel. Een fusie kan pas slagen als men deze goed kan voorbereiden, als ze niet gebaseerd is op politiek gewin maar een opzet heeft van win-win voor alle betrokken inwoners van de fusiegemeenten. Het zou dus goed zijn dat men de fusie- of noem het in onze context de verlovingsperiode verlengd met een 5-tal jaar. Beter nog zou zijn dat men de fusiegemeenten verplicht een strategisch huwelijkscontract op te stellen met de rechten en plichten van beide partners. Een fusie vraagt een visie, zonder visie geen fusie. Over tal van beleidsbeslissingen zijn ter verantwoording immers vele en soms dure studies noodzakelijk terwijl men een huwelijk tussen twee gemeenten alleen maar zou baseren op 'liefde'? Mijn inziens moet een fusie dus veel meer tijd krijgen en goed voorbereid worden. Een partner vinden voor Eeklo vergt niet alleen de wil om een fusie aan te gaan, maar moet ook verantwoord en doordacht zijn. De vraag is niet of Eeklo een fusiepartner vindt, de vraag is wie de beste partner voor Eeklo is.

Kiezen voor vrijheid is geen mislukking. Voor de burger lijkt het alsof gemeenten die niet slagen in een fusie voor 2018 mislukken. Dat is helemaal niet zo wat mij betreft. Vraag is dan ook waarom ook de media Eeklo aanziet als oude vrijster en kleine broertje indien zij voor 2018 geen fusie zouden kunnen realiseren. Moet een stad of gemeente veel inwoners hebben om succesvol te zijn? Ik denk het niet!

Wat met Eeklo? Een stad of gemeente moet volgens mij maar één kwaliteit hebben om succesvol te zijn; Een goed bestuur met sterke beleidsmakers die zorgen voor de toekomst van hun stad en hun inwoners. Dus laat ons het fusieverhaal even laten voor wat het is en zorgen voor een sterk beleid. En wil er (dan toch) iemand met ons het bed of bad in, dan staan we altijd klaar voor een goede babbel met bubbel.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder