Sla navigatie over

OPEN VLD wil BeeldKwaliteitsPlan met méér mogelijkheden, en minder beperkingen.

Het doel van het beeldkwaliteitsplan is in de eerste plaats het creëren van een overzichtelijk werkinstrument, niet alleen voor de de geïnteresseerde bouwers maar ook voor alle diensten van het beleid die in de ruimte ingrijpen: mobiliteit, stedenbouw, planning, erfgoed, sociale diensten, evenementen, lokale economie .... Dit document bevat naast analyses van de huidige toestand en toekomstbeelden ook beleids- en handhavingsprincipes voor het garanderen van de kwaliteit op lange termijn. Aan de hand van een reeks spelregels voor kleur- en materiaalgebruik, alsook bouwhoogte, gevelverdeling, groenaanleg, boomkeuze,... wordt een contextuele toekomstvisie voorgesteld.

Dit plan is absoluut noodzakelijk want zowel stedenbouw op lokaal vlak als de hogere instanties die alle stedenbouwkundige aanvragen beoordelen vragen duidelijke regels. Ook de architecten en investeerders zijn gebaat bij duidelijke voorschriften want zo beperk je discussies en kan er veel tijd gewonnen worden bij nieuwe projecten. Met andere woorden; het BeeldKwaliteitsplan moet voor iedereen een win-win zijn.

De rode draad, of in dit geval de blauwe, is dat dit plan meer mogelijkheden moet bieden en minder beperkingen. Volg ook de komende weken hier de ontplooiing van het Beeldkwaliteitsplan op deze website.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder