Sla navigatie over

Open Vld op de gemeenteraad MAART23: Rups en Kaaistraat

Open Vld houdt de vinger aan de pols in Eeklo.  Ook op de gemeenteraad van maart hebben wij verschillende voorstellen en vragen voor de meerderheid in petto. Wat mag u in maart van Open Vld verwachten?

1. Ruimtelijke Plannen Eeklo: Stand van zaken.

De stad Eeklo heeft verschillende lopende plannen inzake ruimtelijke ordening.  RUP’s waarover het tegenwoordig bijzonder stil is.  Open Vld wil dan ook dat de gemeenteraad een commissie ad hoc organiseert en een duidelijke uiteenzetting geeft over de verschillende plannen, de stand van zaken alsook de visies van dit alweer nieuw samengestelde bestuur.
Ter stemming:  Artikel 1: 
De gemeenteraad vraagt de organisatie van een commissie ad hoc voor de zomervakantie met als enige punt een uitvoerige stand van zaken over de verschillende RUP’s die in Eeklo lopende zijn en de visie van het stadsbestuur.

2. Kaaistraat en rijkswachtkazerne: stand van zaken.

Een jaar geleden werd duidelijk gemaakt dat de werken in de Kaaistraat uitgesteld werden.  Niet lang, zo hoorden we op de gemeenteraad, want in oktober vorig jaar zou de sanering al beginnen van de rijkswachtkazerne formuleerde het schepencollege op mijn vorige vragen.  Maar sindsdien is het stil, in het schepencollege lezen we niets meer sindsdien.  Graag willen we weten wat de vooruitzichten zijn, of er al een goedgekeurde saneringsnota is en wat de timing van het verder verloop is.  Open Vld vindt dat de bewoners recht hebben op correcte informatie en wil dat het stadsbestuur de bewoners informeert zoals eerder beloofd.
Ter stemming: Artikel 1:
Het stadsbestuur informeert de bewoners van de Kaaistraat door middel van een nieuwsbrief inzake de vernieuwing van de straat en de saneringswerken die moeten en zullen plaatsvinden. Tevens wordt de bewoners een realistisch tijdsperspectief medegedeeld.

3. Vraag bij hoogdringendheid: Herstel Zwembad Eeklo

Motivering:
Ik zou graag een dringende vraag stellen op de gemeenteraad. Gelet op het persbericht van vrijdag 17 maart en het feit dat de gemeenteraad mee verantwoordelijkheid draagt in de materie herstel zwembad. Gelet op het feit dat de werken de komende dagen aanvangen kan uitstel van de informatie naar de gemeenteraadsleden betekenen dat zij hun job niet naar behoren kunnen uitvoeren.  Het stellen van een schriftelijke vraag is geen alternatief gelet op de beantwoordingstermijn van 30 dagen.  Ik veronderstel dat het schepencollege geen bezwaar zal hebben om deze vragen te beantwoorden.

Herstellingen zwembad: Goed nieuws!

Vrijdag 17/03 werd een persbericht verspreid door de stad waarbij het goede nieuws kwam dat de herstellingen aan het zwembad kunnen aanvatten vanaf deze week.  Open Vld is blij dat er duidelijkheid is over de oorzaak en wenst graag wat meer uitleg; vandaar onderstaande vragen.
1. Wat is de vastgestelde oorzaak van het loskomen en scheuren van de vloer en wanden volgens het deskundigenverslag?
2. Wat wordt juist hersteld (vloer, wanden,…) en over welke oppervlakte?
3. Welke garanties heeft de stad gekregen dat dezelfde gebreken ook niet op andere plaatsen in het zwembad zal optreden?
4. Kan bovendien het schepencollege die dit dossier bestudeerd heeft zich vinden in die vaststellingen en werden zij terzake in alle onafhankelijkheid geadviseerd?
Kan het deskundigenverslag aan dit dossier toegevoegd worden aub? 

Wil je de ganse vergaderagenda van de gemeenteraad maart nalezen? KLIK HIER

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder