Sla navigatie over

Open Vld op de gemeenteraad januari 23

Open Vld is weer uitdrukkelijk aanwezig op de gemeenteraad op 23 januari.  Naast to-the-point-tussenkomsten op de agendapunten van de meerderheid hebben we ook zelf een aantal punten toegevoegd.

Piaf-parkeren: Open Vld klaagt de onwettige beslissing van de SMS-NVA-CD&V meerderheid aan om de Piafkaart ongeldig te maken ondanks er een reglement is dat de Piaf-kaart tot vandaag nog als geldig betaalmiddel aanvaardt.
Faciliteiten voor gebruikers elektrische voertuigen:  De cijfers liegen er niet om, elk jaar worden meer en meer elektrische wagens ingeschreven zo ook in Eeklo.  Deze wagens moeten natuurlijk kunnen opladen via een elektrisch netwerk.  Het voorzien van een mogelijkheid om de elektriciteit tot bij de wagen te brengen zou vandaag een goede beleidskeuze zijn.  In sommige gemeenten laat men een gootsysteem toe via de gevel, in andere gemeenten experimenteert men met goten in het voetpad.  De stad zou deze  faciliteiten  via uw woning op te laden Om die reden vraagt Open Vld om op relatief korte tijd een stadsvisie op te bouwen, met faciliteiten voor elektrische voertuigen en niet alleen mee te lopen met de initiatieven die vanuit de hogere overheid gelanceerd worden.
Verkoop sociale woningen en appartementjes Zonneheem: Het schepencollege maakte in de pers bekend dat het de appartementen van het lokaal dienstencentrum en een aantal sociale woningen zal verkopen.  Vreemd dat deze aankondiging er komt minder dan 1 maand na de goedkeuring van de meerjarenplanning in de gemeenteraad.  Open Vld wil van de meerderheid eens weten waarom dit op de commissie ad hoc en op de gemeenteraad verzwegen werd.  Waartoe dient een meerjarenplanning als ze binnen de maand al gewijzigd wordt of waartoe dient een meerjarenplanning als het echte beleid, ondanks een nota van meer dan 300 blz verzwegen wordt? We vrezen dat deze beslissing paniekvoetbal is en dat de ingeschreven verkoopcijfers niet gehaald zullen worden wat dan weer een vals beeld geeft van de financiële toestand van onze stad.
Stookplaats Zwembad financieel débacle voor Eeklonaar?  De verslagen en tussenkomsten van Farys die de prestaties  van de stookplaats zwembad volgen, duiden dat de overeenkomst die destijds werd afgesloten bijzonder nadelig is voor de stad.  Cijfers worden er niet genoemd maar gelet op het feit dat overwogen wordt om de stookplaats weer in eigen beheer te nemen laten ons vermoeden dat het verlies voor de stad groot is.  

Wat is er gaande met voetbal op de Zandvleuge? Over de voetbalclub die z'n onderkomen heeft in het stadion aan de Zandvleuge doen de wildste geruchten.  Als we de verslagen van het schepencollege lezen dan is er duidelijk iets aan de hand.  De club denkt er aan te stoppen einde seizoen 22-23 maar ook de stad neemt acties omdat er openstaande facturen zouden zijn.  Het schepencollege zou opdracht gegeven hebben aan Farys om de voetbalvereniging in gebreke te stellen en hen de toegang tot het domein te ontzeggen uiterlijk 31 januari 2023.  Open Vld wil er het fijne van weten...

 

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder