Sla navigatie over

Open VLD kiest voor minder belastingen

Vorig jaar werd de belasting op onbebouwde percelen herzien. Meer mensen werden ongewild onderworpen aan een minimum basisbelasting van 225 euro en dreigden bovendien nog eens een jaarlijkse verhoging van 25% te moeten betalen. Open VLD sloot zich destijds aan bij de kritieken van de oppositie en zo bleek er eigenlijk geen meerderheid meer voor het invoeren van deze belasting.

Een nieuw reglement drong zich op want het beleid wil speculeren met bouwgronden, vooral dan voor bedrijven, tegen te gaan. Als de stad woongrond ter beschikking stelt dan moet deze ook gebruikt worden om gezinnen een woning in onze stad aan te bieden. Een taxatie van onbebouwde percelen is dus noodzakelijk maar hoeft daarvoor niet het geld uit de mensen hun zakken te jagen. Anderzijds is het verantwoord een nog gunstiger taxatie te voorzien voor particulieren dan vennootschappen, die laatste kunnen hun kosten en belasting immers recupereren. Vandaar dat voor niet particulieren de basis en minimumbelasting behouden blijft zoals het nu ook is.

Bij de opmaak van het nieuwe voorstel wilde Open VLD af van de progressieve verhoging en een belasting die voor alle particulieren gelijk berekend wordt.

Het voorstel dat nu aan de commissie financiën gedaan wordt en in december op de gemeenteraad komt is een gunstiger en eerlijker voorstel. Particulieren worden getaxeerd op basis van de perceelbreedte zonder dat daar een minimumbedrag op geplakt wordt. Wie een perceel heeft van minder dan 15 meter straatlengte zal minder betalen dan vroeger. Wie een groter perceel heeft, betaalt evenveel dan vroeger maar zonder progressieve jaarlijkse verhoging.

Minder belastingen, een goede zaak voor onze Eeklonaars!

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder