Sla navigatie over

Open VLD Eeklo wil netwerk Meetjesland kans geven

Nieuwe initiatieven verdienen een kans... Eeklo betaalt al enkele jaren z'n bijdrage aan het (ex-)Streekplatform niet meer omdat de werking niet meer voldeed en de stad een duidelijk signaal wou geven dat het vroegere glorierijke Streekplatform aan nieuwe uitdagingen toe was. Open VLD Eeklo meent dat nu er signalen zijn dat men de streek(samen)werking nieuw leven wil inblazen, wij als centrumstad het initiatief een kans moet geven. In ruil voor de jaarlijkse bijdrage van 15.000 euro moet er wel een jaarlijkse evaluatie komen.De participatie zal dus niet onvoorwaardelijk zijn want als Streeknetwerk Meetjesland haar doelstellingen niet kan waarmaken en in z'n nieuwe structuur geen meerwaarde biedt voor onze stad of regio, dan moet Eeklo op zoek gaan naar alternatieven die wél een meerwaarde betekenen. Open VLD Eeklo hoopt dat het Netwerk Meetjesland op zeer korte termijn haar slagkracht laat zien en onze streek er niet armer maar beter mag van worden.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder