Sla navigatie over

Oostveldstraat wordt terug 50 km/u

EEKLO: OOSTVELDSTRAAT WORDT VOORRANGSWEG

Het Eeklose stadsbestuur heeft een ingrijpende beslissing genomen over verkeersregeling in de Oostveldstraat: het wordt een voorrangsweg en de snelheidsregeling wijzigt.

Voorrang

Na de advies van de politie, de brandweer en de Commissie Verkeer en Mobiliteit (CoVeMo) wordt de Oostveldstraat over de gehele lengte een voorrangsweg en wordt de voorrang aan rechts er dus afgeschaft.

De voorrangsmaatregel schept duidelijkheid en zorgt voor meer verkeersuniformiteit: alle invalswegen in Eeklo zijn voorrangswegen, de Oostveldstraat was daarop een uitzondering. In de nieuwe regeling worden alle op de Oostveldstraat aansluitende wegen dus ondergeschikt aan deze invalsweg. Dat is ook duidelijk voor de fietsers, die binnenkort op de volle lengte van de Oostveldstraat voorrang krijgen (dus ook op de kruispunten).

Bovendien bevordert dit de veiligheid: uit de ongevallenstatistieken blijkt dat de meeste verkeersincidenten zich voordeden aan de kruispunten waar de voorrang aan rechts van kracht was.

Snelheidsregeling

Ook de snelheidsregeling wijzigt. Gezien de Oostveldstraat een voorrangsweg wordt zal je voortaan 50km per uur mogen rijden vanaf de spooroverweg tot vlak voorbij de ‘Lustige Boer’ en nadien 70km per uur richting Lembeke. In het gedeelte tussen de Hospitaalstraat en de Sportlaan verdwijnt de maximumsnelheid van 30km per uur. Bij een voorrangsweg geldt immers altijd een regime van minimaal 50km per uur.

De nieuwe verkeersregeling zal ingaan vanaf het voorjaar 2023. Momenteel wordt de huidige signalisatie voorbereid. De precieze ingangsdatum wordt later meegedeeld.

“De nieuwe verkeersregeling in de drukke Oostveldstraat zal voor vele weggebruikers meer veiligheid bieden. Eeklo binnenrijden vanuit alle windrichtingen wordt nu uniform, de soms weifelende situaties bij het nemen van de voorrang van rechts worden voortaan vermeden, het snelheidsregime wordt eenvoudiger,  de fietser krijgt meer zekerheid.”


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder