Sla navigatie over

Oostveldstraat van 30 naar 50 en voorrangsweg

Het stadsbestuur kondigt vandaag aan dat de Oostveldstraat definitief van status wijzigt vanaf 28 maart. Het wordt niet alleen een voorrangsweg ook de snelheid gaat van 30 naar 50 km/h.  Toch wel een opmerkelijke wijziging, in een periode dat alle experts vragen om de snelheid in woonstraten te verlagen zodat de zwakke weggebruiker veiliger door het verkeer kan bewegen.  Bovendien een dure affaire, zo werden er meer dan 50 verkeersborden bijgeplaatst al dan niet op een te smal voetpad. Als de weersomstandigheden het toelaten wordt op 28 maart de grondmarkeringen aangebracht.  Van dan af is de wijziging van kracht.  Hopelijk wordt dit duidelijk gecommuniceerd want zo een wijziging houdt ook risico's in.  We geven hieronder de mededeling van de stad en ook de motivatie 'dat het veiliger wordt' mee...

Voormalig schepen van openbare werken en mobiliteit Christophe De Waele (Open Vld) bekijkt deze beslissing met de nodige bedenkingen.  "In de bebouwde kom geldt in principe een algemene voorrang van rechts, fietsers op een gemarkeerd fietspad hebben sowieso voorrang.  De wijziging zal aanzetten tot sneller verkeer in de Oostveldstraat alwaar de fietsers al heel dicht bij de rijweg rijden op een te smal fietspad.  Bovendien zullen op piekmomenten files ontstaan in de zijstraten, denken we maar bij schoolstart en einde aan de Pussemierstraat.  In een periode dat alle experts het eens zijn dat in schoolomgevingen 30 de ideale en veilige snelheid is, wordt de snelheid verhoogd. Hopelijk blijven ongevallen uit."

Oostveldstraat wordt voorrangsweg na belijningswerken op 28 maart 2023.

Gepubliceerd op maandag 27 mrt 2023 om 00:00
In geval van gunstige weersomstandigheden wordt op dinsdag 28 maart 2023 aangepaste belijning aangebracht, waarna de voorrangsregeling wijzigt.

Voorrang

Na de adviezen van de politie, de brandweer en de Commissie Verkeer en Mobiliteit (CoVeMo) wordt de Oostveldstraat over de gehele lengte een voorrangsweg en wordt de voorrang aan rechts er dus afgeschaft.

De voorrangsmaatregel schept duidelijkheid en zorgt voor meer verkeersuniformiteit: alle invalswegen in Eeklo zijn voorrangswegen, de Oostveldstraat was daarop een uitzondering. In de nieuwe regeling worden alle op de Oostveldstraat aansluitende wegen dus ondergeschikt aan deze invalsweg. Dat is ook duidelijk voor de fietsers, die binnenkort op de volle lengte van de Oostveldstraat voorrang krijgen (dus ook op de kruispunten).

Bovendien bevordert dit de veiligheid: uit de ongevallenstatistieken blijkt dat de meeste verkeersincidenten zich voordeden aan de kruispunten waar de voorrang aan rechts van kracht was.

Snelheidsregeling

Ook de snelheidsregeling wijzigt. Gezien de Oostveldstraat een voorrangsweg wordt, zal je voortaan 50km per uur mogen rijden vanaf de spooroverweg tot vlak voorbij de ‘Lustige Boer’ en nadien 70km per uur richting Lembeke. In het gedeelte tussen de Oostveldstraat 1 en de Sportlaan verdwijnt de maximumsnelheid van 30km per uur. Bij een voorrangsweg geldt immers altijd een regime van minimaal 50km per uur.

Het politiereglement kan u hier nalezen...

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder