Sla navigatie over

Nieuws Archive

18 oktober 2021

Geen frontale aanval, wel suggesties en vraag tot realisme

Tussenkomst Open Vld op gemeenteraad bij voorstelling beleidsplan: We wilden het feestje op de installatievergadering niet bederven maar willen het nu toch officieel laten notuleren. De Open Vld fractie is van oordeel dat wij onterecht en zonder respect voor ons loyale werk aan de...

Lees meer

15 oktober 2021

Open Vld wil boter bij de vis

Het spreekt dus vanzelf dat wij pas bij de bespreking van de nieuwe financiële meerjarenplanning, waar het budget ook de ernst van dit beleidsplan zal moeten aantonen, de feitelijke beoordeling kunnen maken, en dat zal Open Vld ook doen. Elke gemeenteraad zullen wij een...

Lees meer

21 september 2021

11.750 exemplaren van stedelijk informatieblad gaan niet naar de burger (maar in de vuilbak).

Ook had niemand van het schepencollege (verantwoordelijke uitgever) het ontwerp gezien noch goedgekeurd. Open Vld wil niet dat de Eeklonaar de kost van deze blunder moet betalen. Bekijk het fragement "vragen zonder antwoord" en aansluitend "de waarheid en niets dan de waarheid" via https://youtu.be/bhNbYs-hlKE?t=5569...

Lees meer

10 september 2021

Eeklonaars hebben hun eigen windturbine

De stad Eeklo participeert via Zefier voor 45% in de windturbine die zal gebouwd worden in de Vrouwestraat. Luminus participeert voor 55%. Het eerste project voor hernieuwbare energie dat wordt opgenomen in Zo-Fier, een partnerschap tussen Zefier en Luminus voor een groenere energietoekomst en...

Lees meer

9 september 2021

Eerste warme buis van WarmteNetEeklo in de grond

Eerste Cluster WNE: Het gaat hier over connectie tussen de bestaande sportinfrastructuur Sportpark Eeklo en de koppeling via een warmtenet met een nieuwe ontwikkeling van het woonproject Wegelpark Huyzentruyt. De koppeling met de stookplaats van de zwembadsite maakten individuele gasketels voor het nieuwbouw appartementenblok...

Lees meer

7 september 2021

Dossier 'ondergrondse parking in hartje van Eeklo' moet op agenda blijven!

Eeklo gaat ondergronds voor een leefbare toekomst bovengronds. De nieuwe parking komt er in publiek-private samenwerking tussen stad en privaatinvesteerder die nog dit jaar een bouwvergunning wil indienen voor nieuwbouwproject op vroegere Decora-site (ook wel gekend als vroeger Dreamland-winkel)... Een nieuwe moderne centrumparking, gelegen...

Lees meer

6 september 2021

'Waze voor fietsers' gratis voor Eeklonaars

Met de fietsrouteplanner stel je zelf je routes samen. Je bepaalt zelf je startpunt, de afstand en de moeilijkheidsgraad en sluit voor wat toerisme en recreatie betreft perfect aan op het reeds bestaande route met fietsknooppunten. Vandaag is de digitale fietsrouteplanner in een proeffase...

Lees meer

2 september 2021

VLAAMS GEWEST EN STAD EEKLO MAKEN DE SCHOOLROUTES VEILIGER

FLASH! Aan de zebrapaden ter hoogte van Sint-Laureinsesteenweg – Pastoor Bontestraat: zal een bi-flash worden geplaatst. De bi-flash zal tijdens het toekomen en weggaan van de schoolkinderen oplichten waardoor de andere weggebruikers aangemaand worden tot extra voorzichtigheid. 2 TRAJECTCONTROLES: Verder is er toestemming om...

Lees meer

1 september 2021

Voortaan 2 gemeenschapswachters in Eekloos straatbeeld

De aanwezigheid van Peter in het straatbeeld is al sinds 1 september 2018 een duidelijke meerwaarde voor de stad. Gezien de positieve resultaten werd er beslist om een tweede gemeenschapswacht aan te werven. Na de gebruikelijke aanwervingsprocedure bleek Hannah de juiste persoon op de...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder