Sla navigatie over

Welkom bij Open Vld Eeklo

19 oktober 2022

Gemeenteraad oktober: Open Vld wil duidelijkheid over centrumparking

Gemeenteraad 24 oktober. Toegevoegd punt van de Open Vld-fractie. Naam indiener: Christophe De Waele  Centrumparking voor Eeklo TOELICHTING Via de media moest de gemeenteraad vernemen dat het schepencollege eenzijdig beslist heeft het gemeenteraadsbesluit dd. 18/10/2021 naast zich neer te leggen en af te zien...

Lees meer

18 oktober 2022

Nu ook 30 minuten gratis parkeren met 4411 dankzij Open Vld

Vorige maand op vraag van Open Vld goedgekeurd in de gemeenteraad en vanaf 14 november al actief!  Binnenkort hoef je niet meer door regen of wind aanschuiven aan parkeerautomaat om 30 minuten gratis te parkeren.  Het kan nu ook met de 4411-app.  Open Vld...

Lees meer

14 oktober 2022

Opkomst participatiemoment herinrichting Markt is scheet in een fles

De opkomst voor de start participatiemoment voor de bewoners van de Markt was jammergenoeg niet meer dan een scheet in een fles.  Naast enkele gemeenteraadsleden en enkele handelaars kwam er zo goed als geen volk opdagen.  Jammer want het stadsbestuur had kosten noch moeite...

Lees meer

8 oktober 2022

Open Vld vindt participatiemoment herinrichting Markt te bekrompen

Participatiemoment zonder keuzes moet keuze van meerderheid bevestigen De nieuwe bestuursmeerderheid zonder Open Vld neemt drastische beslissingen... De Markt wordt volledig parkeervrij en autoluw maar de beloofde (ondergrondse) centrumparking komt er niet want die zou te duur zijn.  Ook de bevolking mag participeren in...

Lees meer

7 oktober 2022

Kaaistraat hersteld: Straat Met Stijl

De Kaaistraat is hersteld; de slechtste straat van Eeklo was eigenlijk aan totaalrenovatie toe maar het nieuwe stadsbestuur koos voor een tijdelijk herstel zodat, aldus de bevoegde SMS-schepen Windey "de voetgangers en fietsers terug comfortabel en veilig de weg zouden kunnen gebruiken" in afwachting...

Lees meer

4 oktober 2022

Fietsleasing voor stadspersoneel

Het is goed vast te stellen dat een aantal dossiers van in de vorige bestuursperiode met Open Vld aan het roer wel nog uitgevoerd worden.  Een daarvan is een mogelijkheid tot fietsleasing voor alle stadsmedewerkers. Een fiets ter beschikking tegen uitzonderlijk fiscaal voordeel. FIETSLEASING...

Lees meer

1 oktober 2022

Eeklo krijgt 837.199 euro extra van Vlaamse regering

Lokale besturen zien hun energie- en personeelskosten toenemen. Viceminister-president en minister van Binnenlands Bestuur, Bart Somers (Open Vld), trekt daarom extra middelen uit vanuit de Vlaamse regering.  Eeklo ontvangt de komende 3 jaar 837.199 euro extra van binnenlands bestuur. Zo kunnen besturen zich wapenen...

Lees meer

29 september 2022

Open Vld boos: er komt geen ondergrondse centrumparking voor Eeklo

Open Vld is boos... Het nieuwe schepencollege van SMS-NVA-CD&V heeft beslist dat er geen centrumparking komt in Eeklo.  Daarmee legt het schepencollege een beslissing van de gemeenteraad naast zich neer en is de Eeklose democratie tenietgedaan.  Wie Open Vld zegt, zegt RING, zegt Centrumparking, zegt economie en minder belastingen…...

Lees meer

24 september 2022

Parkplein Eeklo wordt groener

Het parkplein, een buurtpleintje in de witte wijk, wordt groener.  Het stenen plein, het hart van de Eeklose witte Wijk is niets meer dan een stenen vlakte met wat uitgeleefde bomen. Om de wijk ook een nieuw publiek leven te geven, besliste het stadsbestuur om te...

Lees meer

21 september 2022

Gratis parkeren zonder gratis ticket...

Sinds kort is het technisch mogelijk om ook via de 4411-app een half uur gratis aan te bieden.  Open Vld Eeklo wil dan ook dit gratis parkeren zonder ticket in Eeklo introduceren.  Hasselt was de eerste stad die dit invoerde. Ook kortparkeren kan dus...

Lees meer

21 september 2022

Buurtbudget goedgekeurd

MEEMAKERS9900 De gemeenteraad van de Stad Eeklo stelt de komende 3 jaren telkens € 30.000 ter beschikking aan (groepen) burgers die zelf een project uitdenken, ontwikkelen en realiseren. Deze projecten moeten bijdragen aan buurtbetrokkenheid, sociale verbinding en/of een beter klimaat. Met dit burgerbudget –...

Lees meer

19 september 2022

Burgerbevraging

BEVRAGING: EEKLO IN DE TOEKOMST Stad Eeklo nodigt inwoners, ondernemers, werknemers en scholieren in Eeklo uit om mee na te denken over waar wij als stad Eeklo voor (willen) staan. We luisteren graag naar de meningen over onze identiteit, onze uitstraling en onze communicatie....

Lees meer

15 september 2022

Theo's 2022, de genomineerden zijn bekend

SUPERGENOMINEERDEN THEO’S BEKEND (lees hieronder) De gala-avond van de Theo’s komt dichterbij. Deze wordt georganiseerd door de Economische Raad in samenwerking met Stad Eeklo.Vijf vakjury’s hebben onafhankelijk en aan de hand van objectieve criteria alle genomineerden onder de loep genomen en hun shortlist van...

Lees meer

2 september 2022

Energietoelage voor kwetsbare gezinnen

De energierekeningen swingen tegenwoordig de pan uit... Heb je problemen om je energiefacturen te betalen dan kan je een energietoelage aanvragen? Neem contact op met het Sociaal Huis, zij zoeken discreet samen met jou naar de meest passende oplossing.  Bij aanvraag van de energietoelage...

Lees meer

31 augustus 2022

FASE 1 RING OM EEKLO: Aanbesteding gepubliceerd!

Open Vld Eeklo is blij met de volgende mijlpaal in het Ringdossier waaraan zij intensief onder leiding van voormalig schepen van openbare werken Christophe De Waele hard aan meegewerkt hebben.  De aanbesteding voor fase 1 Ring om Eeklo werd gepubliceerd.  Dat is goed nieuws want...

Lees meer

30 augustus 2022

Heldenpark: minder verhard en minder verlicht

Het stadsbestuur wil het park verder ontharden en de natuur herstellen. Ook de verlichting wordt (eindelijk) aangepakt met Led-verlichting maar - en dat is misschien minder goed nieuws- er komen ook minder verlichtingspalen en minder licht. Ook de speeltuin krijgt geen verlichting.  Bovendien wordt...

Lees meer

29 augustus 2022

Huwen in open lucht kost een centje

In Eeklo kan je nu ook al een tijdje kiezen voor een trouwpartij in openlucht, bvb in het parkje aan De Herbakker of het Canadapleintje. Buiten trouwen kost wel 300 euro extra, bovenop de gewone kosten van een burgerlijk huwelijk. Wie dus op zaterdag...

Lees meer

28 augustus 2022

Opnieuw een POPRAAD

Open VLD: "POPRAAD 2022: Mooi initiatief ter ondersteuning van muzikaal Eeklo." Bij muziekclub N9, Jeugdhuis de Route en CC De Herbakker leeft sterk het gevoel dat er meer moet samengewerkt worden met lokaal muzikaal talent. ln 2019 werden hierin stappen ondernomen door een eerste Popraad bijeen...

Lees meer

26 augustus 2022

19 september: start werken Leopoldlaan

U kon het al lezen op onze facebookpagina Eeklonaar.be, de werken Leopoldlaan starten op 19 september 2022!  De communicatie van de Vlaamse overheid vermeldt in hun nieuwsbrief augustus 2022 dat de werken ingepland zijn en van 5 tot 3 fases gereduceerd worden.  De enige...

Lees meer

17 augustus 2022

'Eeklo heeft nog geen plan'

Uit een interview met HLN blijkt dat de nieuwe bestuursmeerderheid (SMS-NVA-CD&V) bijna een jaar na de bestuurswissel nog geen plan heeft voor de toekomst. Dat blijkt uit de samenvatting van finaniciënschepen Loete die het als volgt vertaalt: "Er komt sowieso een spreidingsplan voor de...

Lees meer

14 augustus 2022

Bericht voor bewoners en gebruikers Cocquystraat

De Cocquytstraat werd in samenspraak met Aquafin/RioPact op een nieuw subsidieprogramma geplaatst, wat wil zeggen dat op termijn de riolering wordt heraangelegd en dus ook de straat. Ook dienen alle nutsmaatschappijen hun leidingen hier te vernieuwen. Met een korte bevraging willen we graag bij...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder