Sla navigatie over

Nieuwe AED-toestellen

STAD INVESTEERT IN NIEUWE EN EXTRA AED-TOESTELLEN

Het stadsbestuur heeft recent alle eigen automatische externe defibrillators (AED's) vernieuwd en kocht daarnaast ook 2 extra toestellen. Op die manier wil het stadsbestuur blijven investeren in de gezondheid van haar inwoners en bezoekers en de overlevingskansen na een hartstilstand vergroten.

Iedereen kan een leven redden

Een automatisch externe defibrillator of AED is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. Iedereen mag een AED gebruiken. Het is eenvoudig te bedienen en geeft gesproken instructies mee. Het toestel bepaalt zelf of een schok nodig is of niet. Op die manier kan een toevallige voorbijganger iemand in nood helpen, tot professionele hulpverleners het overnemen.

Centrale en publiek toegankelijke locaties

Het stadsbestuur plaatste in 2012 AED-toestellen op centrale en publieke toegankelijke locaties, verspreid over het grondgebied. Na 10 jaar waren de toestellen aan de ABC-site (doorgang tussen Herbakker en Kunstacademie), kerkplein Balgerhoeke, het Stadskantoor, LDC Zonneheem en De Zuidkaai aan vervanging toe.
Ook het toestel aan het stadhuis, dat omwille van renovatie tijdelijk verplaatst werd naar de kerk, wordt na de renovatie vervangen.
Het stadsbestuur hangt nu ook op 2 extra publieke locaties een toestel, meer bepaald aan het CLB-gebouw in de Visstraat en aan de ingang van KFC Excelsior Balgerhoeke. Op die manier heeft het stadsbestuur momenteel 8 toestellen in eigen beheer.

Daarnaast voorziet ook zwembeheerder Farys op 3 publieke plaatsen een AED-toestel: 1 toestel in het Sportpark, 1 aan de hockeyterreinen aan het Sportpark en 1 ter hoogte van KFC Eeklo in de Zandvleuge.

Oproep aan bedrijven en verenigingen

Naast de openbare AED-toestellen zijn er in Eeklo ook enkele bedrijven en verenigingen die over een AED-toestel beschikken. De noodcentrale 112 wil in samenwerking met de lokale besturen van Oost-Vlaanderen alle aanwezige AED-toestellen in kaart brengen. Wanneer de locaties van deze toestellen gekend zijn, kan er in levensbedreigende situaties kostbare tijd gewonnen worden.

Als stadsbestuur hebben we echter geen zicht op deze locaties. Daarom doen we een oproep aan ondernemingen en verenigingen om hun toestel online te registreren via www.eeklo.be/aed, ongeacht of het toestel publiek toegankelijk is of niet. Op die manier kunnen we een zo volledig mogelijke en actuele lijst voor Eeklo opmaken.


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder