Sla navigatie over

Melkerij en begraafplaats - participatiemoment

HERINRICHTING EN VERGROENING BEGRAAFPLAATS EN MELKERIJ

Stad Eeklo zet in op de vergroening van de stad. Zo wordt er een fietsverbinding langs de begraafplaats aangelegd, en wordt deze omgevormd tot een parkbegraafplaats en een groene ontmoetingsplek. Ook de betonnen parkeervlakte van De Melkerij wordt omgevormd tot een mooi plein waarbij sociaal contact tussen buurtbewoners centraal staat.  Deze projecten worden in 2023 en 2024 uitgewerkt. De betrokkenen en de bevolking worden de komende maanden bevraagd tijdens een inspraaktraject.

Parkbegraafplaats en ontmoetingsplek als onderdeel van de westelijke groenas

De herinrichting van de Eeklose begraafplaats omvat verschillende aspecten. De stedelijke begraafplaats (tussen de Molenstraat en Raverschootstraat) is momenteel de ontbrekende schakel in de groene fiets- en wandelas tussen het westelijk buitengebied van Eeklo en de stadskern. Door nu de fietsas te gaan doortrekken doorheen de begraafplaats kan er van het fietspad aan de ring (ter hoogte van het ziekenhuis AZ Alma) helemaal worden doorgefietst tot aan de Désiré Goethalsstraat.

Om het groene karakter van de begraafplaats te versterken, zal het stadsbos Galgenhof worden uitgebreid zodat dit aansluit op de begraafplaats.

Ten derde creëren we een plek waar we sereniteit, ontmoeting en verbinding combineren met het samenbrengen van mensen in alle fasen van hun leven. We richten de begraafplaats in als publieke ruimte en ontmoetingsplek met speelzone. Tot slot moet de kinderbegraafplaats een plek van geborgenheid worden voor ouders van overleden kinderen en nabestaanden. Dankzij al deze ingrepen wordt de parkbegraafplaats voor iedereen een plaats om te bezinnen, te ontmoeten en te rusten in een groen kader.

Voor de herinrichting wordt een participatietraject opgestart waarin onder meer buurtbewoners, nabestaanden en jongeren worden bevraagd.

De stad ontvangt € 65.000 subsidie voor de realisatie.

Melkerij als ontmoetingsplek en groene verbinding in de stad

De Melkerij – het plein tussen de Raamstraat en Kerkstraat – wordt van een betonnen parkeervlakte herschapen in een ontmoetingsplek waarbij sociaal contact en het samen brengen van mensen en buurtbewoners centraal staan. Met ontharding van de zone en herinrichting van parkeerplaatsen geven we de buurt een groener en veiliger beeld. De fietsverbinding tussen het station en het stadscentrum wordt doorheen de Melkerijsite meer geaccentueerd.

De stad zal samen met de buurtbewoners en de partners op het terrein een voorstel uitwerken om de ontmoetingsruimte in te vullen op een duurzame en verbindende manier.

Voor de omvorming van de Melkerij tot ontmoetingsplek en groene verbinding ontvangt de stad € 50.000 subsidie.

 


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder