Sla navigatie over

Meetjeslandse Straatambassadeurs

MEETJESLANDSE STRAATAMBASSADEURS IN BUURT SINT-JOZEF

De buurt Sint-Jozef werd uitgekozen als pilootproject voor het LEADER-pro­ject Meetjeslandse Straatambassadeurs samen met Plattelandscentrum Meetjesland, Landelijke Gilden vzw en stad Eeklo. Vanaf deze maand gaan onze straatambassa­deurs op pad in de buurt Sint-Jozef. De straatambassadeurs bieden een luisterend oor aan de buurtbewoners, verwijzen door waar mogelijk en staan in nauw contact met de senioren- en buurtcon­sulent van de stad. Dankzij de straatambassadeurs leren we de effectieve noden van de buurt en van Eeklonaars kennen en kunnen we in de toekomst beter inzetten op een aanbod op maat.

 Waarom buurt Sint-Jozef?

In maart 2022 ging Eeklo van start met het project Zorgzame Buurten in Sint-Jozef. Zorgzame Buurten zijn buurten waar inwoners er zijn voor mekaar en terecht kunnen bij elkaar. Zowel verenigingen als buurtbewoners slaan samen met Hannah, senioren- en buurtzorgconsulent van stad Eeklo – en andere partners, de handen in elkaar om toegankelijke activiteiten te organiseren; voor maar vooral samen met de buurt. Vanaf deze zomer gaan we nog een stapje verder. Trots stellen we onze eerste ‘Straatambassadeurs’ uit de buurt Sint-Jozef voor. Het project Zorgzame Buurten gaat immers hand-in-hand met het project Meetjeslandse Straatambassadeurs. Daarom kozen we voor dezelfde buurt om dit nieuwe project te lanceren.

Een gekend gezicht en luisterend oor in de buurt

Paul, Marie Claire, Luc, Francinne, Roger, Steffi, Hassan, Miriam, Patrick, Johan en Didier zijn onze eerste straatambassadeurs. Zij stelden zich kandidaat na een oproep dit voorjaar maar nieuwe straatambassadeurs zijn steeds van harte welkom.

Inwoners van Sint-Jozef kunnen hen aanspreken wanneer ze prakti­sche vragen of hulp nodig hebben of als ze gewoon nood hebben aan een babbel. De straatambassadeurs bieden een luisterend oor en voelen wat er leeft in de buurt en wat inwoners nodig hebben.

Bij vragen voor specifieke diensten verwijst de straatambassadeur waar mogelijk door naar één van de stadsdiensten of naar senioren- en buurtzorgconsulent Hannah.

De straatambassadeurs zijn herkenbaar aan hun hesje en/of petje of de affiche aan hun woning. Wie liever niemand persoonlijk aanspreekt, kan vragen of bezorgdheden ook deponeren in de brievenbus die binnenkort geplaatst wordt in Sint-Jozef.

Brug met het lokaal bestuur

Met dit project willen we een figuurlijke brug slaan tussen de inwoners en het lokaal bestuur van Eeklo. De voorbije maanden werd met de straatambassadeurs afgetoetst welke rollen en taken ze kunnen opnemen. De straatambassadeurs zullen de signalen en vragen die ze opvangen, melden aan de bevoegde stadsdienst of de senioren- en buurtzorgconsulent. Maar om ook zelf een antwoord te kunnen bieden op bepaalde vragen, krijgen de straatambassadeurs dit najaar een vorming over werking van de stadsdiensten.

Dankzij de straatambassadeurs leren we ook de effectieve noden van de buurt en van Eeklonaars kennen en kunnen we in de toekomst beter inzetten op een aanbod op maat.

Tenslotte bouwen we de komende twee jaar de werking van de straatambassadeurs uit in de buurt Sint-Jozef. Daaruit kunnen we leren hoe we buurtwerking in de verdere toekomst ook kunnen toepassen bij andere buurten in Eeklo.

Samenwerking met diverse partners

Meetjeslandse Straatambassadeurs is een LEADER-project (Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling) samen met Plattelandscentrum Meetjesland, Landelijke Gilden vzw, gemeente Sint-Laureins en stad Eeklo.  

 


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder