Sla navigatie over

Meerjarenplanning 23-25

MEERJARENPLAN 2023-2025

Eeklo voert geen belastingverhoging in en zal niet snoeien in personeel. Ook plannen we heel wat investeringen de komende drie jaar en kunnen we toch positieve cijfers tonen: de autofinancieringsmarge bedraagt 1,43 mio euro eind 2025 en het beschikbaar budgettair resultaat is elk jaar positief.

Wat zijn de voornaamste uitgangspunten waar we in ons meerjarenplan rekening moeten mee houden en waar we niet onderuit kunnen? Wat zijn tendensen die ons noodzaken om meer te moeten uitgeven dan aanvankelijk gepland?

 • Stijgende energieprijzen
 • Inflatie
 • Gevolgen van Covid-19
 • Oorlog in Oekraïne
 • Toenemende vraag naar individuele hulpverlening omwille van bovenstaande trends
 • Indexering van loonkosten die in 2022 en 2023 de pan uit swingt (8 indexverhogingen op 2 jaar tijd!)
 • Grotere bijdragen om pensioenen bij te passen
 • Prijzen van grondstoffen en materialen stijgen, dus verbouwingskosten stijgen.

Welke maatregelen kunnen we nemen om onze cijfers zo positief mogelijk te houden?

 • Energiebesparende maatregelen
 • Realistische indexering bij de werkingskosten inplannen (niet automatisch alle kosten indexeren)
 • Personeelskosten zo nauwgezet mogelijk inschatten
 • Kritisch zijn voor organisaties waaraan wij een toelage toekennen, zoals we ook voor onszelf kritisch de oefening hebben gemaakt
 • Onze eigen inkomsten verhogen door indexeringen door te voeren van tarieven/retributies/belastingreglementen
 • Belastingen heffen in het jaar zelf
 • Uitvoeringstermijnen en bedragen van investeringen zo realistisch mogelijk inschatten
 • Gespreid verkopen van het patrimonium

Investeringen

We voorzien de komende jaren heel wat investeringen:

 

2023

2024

2025

TOTAAL

Totale investerings-uitgaven

€ 21.919.943

€ 9.931.187

€ 3.620.017

€ 35.471.147

De grootste investeringen die we in 2023 – 2024 – 2025 voorzien, volgens de beleidsdoelstellingen waar ze moeten aan bijdragen (bij de bedragen zijn telkens ook de kosten voor plannen & studies inbegrepen):

BD-01: We garanderen dienst- en hulpverlening die voldoet aan de verwachtingen van de klant

 • IT-kosten over alle diensten heen
 • Lift stadskantoor: € 40.000 (2023)
 • Herhuisvesting van de stadsdiensten in het stadscentrum: efficiënt invullen van bestaand patrimonium.

BD-02: We bouwen aan een verkeersveilige stad om Eeklo meer (be)leefbaar te maken voor iedereen

 • Vrachtwagenparking Ringlaan: € 110.000 (2023)
 • Rijkswachtsite wordt PARK-ing: € 900.000 met een subsidie van € 170.000 (2023)
 • Toegankelijke haltes openbaar vervoer: jaarlijks € 60.000 (€ 20.000 subsidie per jaar)
 • Fietspadennetwerk:
 • prefinanciering fietstunnel F42-B404: € 1.050.000 in uitgaven en ontvangsten
 • via het Kopenhagenplan: € 3.470.280 investeringen in 2022, 2023 en 2024. Hiervoor krijgen we € 1.443.758 subsidie. Dit gaat om:
 1. fietscomfort: Moerstraat, Vlaspad, Boterhoek, Burg. Lionel Pussemierstraat, Vrombautstraat, Waaistraat
 2. fietsoversteken: oude zwembadsite Oostveldstraat, N9-Oostveldstraat-F42, Mandeweegsken-IJzerstraat, Sint-Jannekespad
 3. infrastructuur: Heldenpark-Geraniumlaan, Zandvleuge, Kriekmoerstraat, N9 Stationsomgeving, Vrouwestraat, Ithakapad
 • extra budgetten voor fietsveiligheid los van Kopenhagenplan.

BD-03: We zijn als duurzame klimaatstad voorbeeld in milieubescherming en anticipatie op klimaatverandering

 • omgevingswerken Zuidkaai: € 450.000 (2023)
 • duurzame mobiliteit personeel: € 60.000 (laadinfrastructuur, fietsenstallingen…) (2023)
 • ondergrondse glasbollen en vuilnisbakken: € 224.000 ( subsidie van € 86.000) (2022-2023).

BD-06: We investeren in ons ruimtelijk netwerk om onze leefomgeving aantrekkelijk te maken

 • Hartwijk – Oeverpark: € 1.636.390 (subsidie van € 1.172.180) (2023)
 • Galgenakker: jaarlijks € 70.000 gedurende 10 jaar
 • Parkbegraafplaats: € 230.000 (subsidie van € 65.000) (2023-2024)
 • Markt: € 605.000 (2023-2024)
 • Paterskerksite: € 4,35 mio (2023)
 • Kaaistraat: € 120.000 (2023)
 • Leopoldlaan: € 1.084.000 (2022-2023).

BD-07: Inzet van kwaliteitsvolle vrijetijdsvoorzieningen en creaties om identiteit van Eeklo te versterken

 • Renovatie CC: € 4.951.162 (met subsidie van € 503.800) (2022-2023)
 • Blokhutten: € 68.500 (2023)
 • Speelweefsel: € 90.000 (2023-2024)
 • Renovatie Stadhuis: € 7.329.000 (met subsidie van € 1.111.000) (2022-2023-2024)

 BD-08: Inzet kwaliteitsvolle onderwijsvoorzieningen om alle talenten te ontwikkelen in een open samenleving

 • Renovatie KA! fase 2: € 2.350.000 (2023-2024)

BD-09: Inzet kwaliteitsvolle gezondheids- en sociale voorzieningen om alle kansen te geven aan de inwoners

 • Renovatie noodwoningen: € 163.631 (met een subsidie van € 81.816) (2023). 

Enkele grote investeringsbedragen los van onze doelstellingen:

 • Sint-Vincentiuskerk: € 1,1 mio (2022-2023-2024-2025)
 • jaarlijkse investeringstoelage Farys: € 955.000 in 2023, met elk jaar indexatie
 • jaarlijkse investeringstoelage politiezone (kantoor): ong. € 250.000 per jaar
 • investeren in (brand)veiligheid en schema’s van gebouwen: € 50.000 voor elektrische schema’s, € 400.000 voor brandveiligheid (2023)
 • voertuigen gebouwenbeheer, vrachtwagen met kraan, zitmaaier (€ 350.000 over drie jaren)
 • Eikelstraat: € 265.000 (2023)
 • Mandeweegsken - Korte Moeie – IJzerstraat: € 480.000 (2022-2023)
 • Desiré Goethalsstraat via RIOP: € 100.000 (2024).

Exploitatie - aandachtspunten

 • Personeelskosten zijn een grote hap uit het budget
 • doorstartpremie ondernemingen vanaf 2023
 • subsidie voor renovatie winkelpanden opnieuw vanaf 2023 (cofinanciering van Vlaamse subsidie)
 • belasting leegstaande winkelpanden (ontvangsten vanaf 2024)
 • burgerbudgetten (herverdeling met premies voor wonen)
 • streaming voor gemeenteraad
 • corona-acties doven uit
 • convenanten met (intergemeentelijke) partners
 • werkingstoelage politie (3,18 mio in 2022 naar 3,41 mio in 2025), hulpverleningszone (491K in 2022 naar 815K in 2025)
 • tussenkomsten UiTPAS kansentarief weer op niveau pre-corona
 • externe ondersteuning (marketing, stadsontwikkeling…)
 • gesubsidieerde projecten: De Plek, Power Up, Alternerend leren, Allemaal.digitaal, Plan Samenleven…

Leningen

We nemen in 2022 nog een geplande lening van 8,68 mio euro op, de komende jaren nemen we geen leningen meer op en gebruiken we eigen middelen.

Conclusie

Lokaal bestuur Eeklo kan positieve cijfers voorleggen voor de meerjarenplanaanpassing voor 2023-2024-2025. We eindigen positief op die indicatoren waar het moet:

 • het beschikbaar budgettair resultaat is elk jaar positief (kunnen we met de ontvangsten van een bepaald jaar samen met de reserves uit het verleden de totale uitgaven van dat jaar betalen?) = tussen de 6 en 7,8 mio in 2023-2024-2025. Dit is heel wat lager dan in 2022, maar het geplande investeringstempo ligt hoog in 2023 en 2024 en we nemen geen extra leningen op. Op die manier gebruiken we een deel van onze spaarpot.
 • de autofinancieringsmarge is in 2025 positief (kunnen we met het overschot van onze gewone werking (exploitatie) onze leningen afbetalen?) = € 1.433.137. Het is licht negatief in 2023, maar dit is toegestaan.

De stad zal geen belastingverhoging doorvoeren en snoeit niet in het personeelsbestand. We zijn klaar om de tweede helft van het meerjarenplan op een constructieve manier uit te voeren, met een aantal grote projecten die op dit moment letterlijk en figuurlijk in de steigers staan: het CC, het stadhuis, de Kunstacademie, de Markt, de rijkswachtsite, het Oeverpark in de Hartwijk, de Sint-Vincentiuskerk, de Paterskerk... Daarnaast investeren we vele miljoenen in de verkeersveiligheid en wegeninfrastructuur: talrijke fietspaden, de Kaaistraat, Leopoldlaan, Eikelstraat, Mandeweegsken/Korte Moeie.

 


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder