Sla navigatie over

Meemakers verdeelt 30.000 euro

EERSTE SUCCESVOLLE EDITIE VAN BURGERBUDGET MEEMAKERS9900

Stad Eeklo heeft het eerste Meemakers burgerbudget van 30.000 euro verdeeld onder vijf projecten die bijdragen aan buurtbetrokkenheid, sociale verbinding en/of een beter klimaat.

Met dit burgerbudget stimuleert de stad zelfinitiatief van inwoners om activiteiten te organiseren of iets in de buurt te realiseren. De eerste oproep was succesvol want er werden 11 ideeën ingediend via ikdoemee.eeklo.be. Naast punten van de jury (60% van de punten), brachten ook maar liefst 1.135 burgers hun stem uit, die meetelden voor 40% van de punten.

Vijf projecten

Op basis van het reglement en de puntenverdeling, wordt het beschikbare budget van 30.000 euro verdeeld onder vijf projecten:

  • Drijfkracht krijgt 13.000 euro: dit is de uitbouw van een fietsoplaadpunt op zonnestroom uitgebaat door en voor burgers (vzw De Verstelling en Volterra)
  • Let’s Save Food! krijgt 6.000 euro: groep vrijwilligers die voedseloverschotten ophaalt bij winkels en organisaties en die verdeelt en verwerkt met de bedoeling voedselverspilling tegen te gaan (Christine De Roo en dochters)
  • Crielkens doet het weer! krijgt 5.000 euro: opwaardering en opnieuw in gebruik nemen van het buurthuis Crielkens samen met de buurt (Meetjeslandse Bouwmaatschappij)
  • Buurtvonken krijgt 3.000 euro: samenbrengen van buren in de wijken ’t Kaaiken en de Verloren Hoek en laagdrempelige activiteiten organiseren (Wijkcentrum De Kring / Gebuurtedekenij ’t Kaaiken)
  • De Straat van de Toekomst krijgt 3.000 euro: eerste fase in het ‘her’-denken van de Sparrebosstraat, rekening houdend met klimaatverandering en waarden van bewoners (Sparreboscomité).

De uitgekozen projecten kunnen nu aan de slag en hebben een jaar tijd om hun idee te realiseren. Je kan de vooruitgang volgen op via ikdoemee.eeklo.be/meemakers9900.

Twee andere ideeën werden ook goedgekeurd, maar zullen aanspraak kunnen maken op een subsidie voor ‘vergroenen en openstellen van schooldomeinen’, waarvoor dit jaar geen aanvragen binnen kwamen. Op die manier kunnen we meer goede ideeën belonen dan enkel via de voorziene 30.000 euro van het Meemakers burgerbudget:

  • Rabautstraat gaat voor duurzaam en sociaal Rabetspark: ombouwen van een strook gras van Richtpunt Campus Eeklo tot een ‘Rabetspark’ voor buurt en school, via bloemperken, pluktuin en banken (Feestcomité Rabautstraat). Hiervoor dienen ze uiteraard de medewerking van de school te hebben.
  • Warme ontmoetingsplek: gedeelde buitenruimte voor school en buurt (School Sint-Janneke & Sint-Jozef Abdijstraat).

Het project Neighbourhood Engaged School: bouwen van bruggen tussen de school, de buurt en sociale organisaties in de stad (Freinetschool De kleine helden) werd ook goedgekeurd, maar op basis van het reglement was hun score niet hoog genoeg om een deel van het beschikbaar budget te ontvangen.

 

Nieuwe projectoproep na de zomer

Ook in 2024 en 2025 stelt de stad telkens 30.000 euro burgerbudget ter beschikking. Na de zomer wordt tweede oproep gelanceerd voor het MeeMakers9900 budget van 2024.

De projecten moeten bijdragen tot een Energiek en/of een Verbonden Eeklo:

  • projecten ENERGIEK EEKLO, waarbij de klemtoon ligt op vermindering van CO2-uitstoot en energietransitie.
  • projecten VERBONDEN EEKLO, waarbij de klemtoon ligt op sociale cohesie en buurtbetrokkenheid.

De projectoproep wordt bekendgemaakt via diverse kanalen en zal raadpleegbaar zijn via ikdoemee.eeklo.be.

We kijken alvast uit naar een vlotte uitwerking van de projecten dit jaar én nieuwe projectideeën voor 2024!

 

Schepen Hilde Lampaert: “Als Schepen van Burgerparticipatie ben ik enorm tevreden met het succes van deze eerste editie van Meemakers9900. De geselecteerde projecten zullen, éénmaal uitgevoerd, een meerwaarde zijn voor onze stad. Samenwerken en samen denken aan wat goed is voor Eeklo, zal zijn vruchten afwerpen. Dit is nog maar het begin van hoe onze burgers een impact kunnen hebben op hun stad!”

Schepen Filip Smet: “"De omvorming van de oude premies voor energiebesparende maatregelen naar het inzetten op het burgerbudget had als doel om burgers zelf projecten te laten indienen waar ze in geloven en die hun dagelijks leven makkelijker maakt. Projecten waar ze samen met de buurt, omgeving en andere organisaties aan werken. En dat is gelukt. Ik ben fier op de inzet van al deze mensen."


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder