Sla navigatie over

Open VLD zet offensief in tegen buitenlandse beïnvloeding en ondermijning van onze democratie

De Open VLD bindt de strijd aan op alle vlakken tegen buitenlandse beïnvloeding, die als doel heeft onze democratie te ondermijnen en verzwakken. Om dit te bewerkstelligen heeft Senator Steven Coenegrachts via de Senaat een verzoek tot informatieverslag hierover ingediend. Dit informatieverslag wil vooreerst duidelijk in kaart brengen welke buitenlandse beïnvloeding reeds heeft plaatsgevonden om vervolgens duidelijke aanbevelingen te formuleren naar de toekomst toe.

 

Onder meer de staatsveiligheid en andere veiligheidsinstanties die hiermee te maken krijgen, duiden hierbij welke vormen van beïnvloeding er allemaal geweest zijn en welke verschillende buitenlandse mogendheden getracht hebben andere landen te beïnvloeden. Hierbij zal dus ook een onderzoek worden gevoerd naar buitenlandse financiering van politieke partijen en individuele politici. “Deze informatie van experten is onontbeerlijk om de strijd aan te gaan tegen deze vormen van buitenlandse invloed”, aldus Coenegrachts. Vervolgens worden op basis hiervan, duidelijke en duurzame oplossingen hiertegen geformuleerd.

 

Parallel met de Senaat wordt in de Kamer een voorstel tot resolutie voorbereid, die net als in de Senaat ook pleit om maatregelen te treffen om buitenlandse beïnvloeding te voorkomen. Hierbij wordt ook naar de brede context gekeken. Men focust niet enkel op politici, maar ook maatschappelijke organisaties, universiteiten en andere mogelijke entiteiten die kwetsbaar zijn voor buitenlandse inmenging. Ondervoorzitter en Kamerlid voor Open Vld Jasper Pillen: “Complottheorieën en fake news werden de afgelopen jaren aangestuurd vanuit autoritaire regimes, waar democratie en rechtsstaat relatieve begrippen zijn. Ook in hun internationale relaties trekken ze die lijn door. De gevolgen van de inmenging zijn legio. Van Brexit over de Amerikaanse presidentsverkiezingen tot ook dichter bij huis, waar we tal van binnenlandse kwesties zoals de zaak Jürgen Conings kenden. Desinformatie is een onderschat wapen waartegen België zich moet wapenen. Defensief, maar ook assertief-offensief. Het vreet aan onze democratie en moet dus bestreden worden.”

 

Open Vld sluit met deze parlementaire initiatieven aan op een goedgekeurde motie in de Nederlandse Tweede Kamer waar wordt gevraagd om een onderzoek te starten naar mogelijke Russische geldstromen naar politieke partijen.

In onze buurlanden zijn pogingen tot inmenging reeds gedocumenteerd. In het Verenigd Koninkrijk publiceerde het Intelligence and Security Committee (ISC) in juli 2020 een rapport over Russische inmenging. In het rapport werd onder meer vermeld dat enkele leden van het Hogerhuis over zakelijke interesses beschikken die sterk gelinkt zijn met het Kremlin en/of bedrijven die zich nauw verhouden met de Russische federatie.

In augustus 2021 liet het bedrijf META weten dat een netwerk van accounts uit Rusland van Facebook zou worden weggehaald. Deze accounts werden namelijk gelinkt aan een marketingbedrijf, dat influencers inschakelde om Pfizer-vaccins in diskrediet te brengen en het antivaccinatie-sentiment te versterken. Op deze manier raakten Russische desinformatiecampagnes de samenleving en verstoorden ze de openbare orde.

Tot op heden tracht Russische propaganda ook België te beïnvloeden. Zo deelde een extreemlinkse studentenbeweging in 2019 een video waarin het verband tussen klimaatverandering en kapitalisme werd uitgelegd. Later bleek dat de video gemaakt werd door een Russische organisatie, Redfish, die gecontroleerd werd door de overheid.

 

Ook worstelde België met een problematiek afkomstig uit het Confuciusinstituut. In oktober 2019 werd Xinning Song, de Chinese directeur van het Confuciusinstituut aan de VUB, verboden de Schengenzone nog te betreden. Dit was te wijten aan vermoedens betreffende spionage.

Het aanpakken van inmenging is essentieel om onze democratische rechtsstaat te kunnen vrijwaren. Zo kan directe en indirecte financiering naar politieke partijen, organisaties en personen de werking van onze democratie beperken.

“Het is dus van groot belang dat men alle gevallen van buitenlandse financiering, pogingen tot beïnvloeding van onze universiteiten, politici etc. volledig en compleet doorlicht. Niet enkel om het een halt toe te roepen, maar ook om ten stelligste te vermijden dat deze praktijken zich in de toekomst herhalen”, stelt Open VLD.

 

Het beoogde doel is om de democratie en samenleving te wapenen tegen buitenlandse beïnvloeding en de goede werking van onze democratische rechtstaat te beschermen.

 

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder