Sla navigatie over

Kwaliteit boven kwantiteit is de regel voor leef- en woonbeleid

De jongste maanden krijgt Eeklo heel wat investeerders over de vloer die grootste projecten in Eeklo willen realiseren en dat is een goed signaal. Het betekent dat onze stad veel toekomstperspectief biedt en dat onze stad de komende jaren zal evolueren naar een middelgrote centrumstad. Toch is er een aandachtspunt dat wij niet uit het oog mogen verliezen. De leef- en woonkwaliteit moet ambitieus zijn, er moeten voldoende parkeerplaatsen zijn en de draagkracht van de buurt mag niet overschreden worden. Open VLD wil toezien dat we balanceren op een maximale ontplooiing van onze stad zonder de comfortzone te overschrijden. Een moeilijke maar niet ondenkbare oefening in een compacte centrumstad als Eeklo.

Een volgende oefening die het schepencollege zal moeten maken is de beoordeling van projecten die ingediend worden voor de site Grote Wegel in de Pussemierstraat. Op deze site is een verkaveling mogelijk maar een op-elkaar-gepropt woonpark met 80 tot 100 woningen is voor Open VLD niet bespreekbaar.

Zowel op gebied van mobiliteit en wooncomfort is het tijd voor een kwaliteitsproject waar wonen en leven een plaats krijgt in de onmiddellijke omgeving van het sportief centrum, het nieuw zwembad en nabij een school voor lager onderwijs. #uitdaging

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder