Sla navigatie over

Kraanwatercharter

STAD EEKLO ONDERTEKENT KRAANWATERCHARTER 

De stad Eeklo wil een belangrijke rol spelen bij het promoten van een duurzame en gezonde leefomgeving. Dit jaar wil de stad inzetten op duurzaam watergebruik en haar inwoners hierover sensibiliseren en informeren. We werken daarbij samen met verschillende partners.

Als start van de campagne wordt het Kraanwatercharter ondertekend. Het is Beweging.net Midden-Vlaanderen die de gemeenten oproept om het Kraanwatercharter van AquaFlanders te tekenen. Dit onder het jaarthema ‘Elke druppel telt’. Hiermee wordt rationeel waterverbruik hoog op de agenda van lokale overheden en burgers gezet. Als stad zijn we trots om de eerste Oost-Vlaamse gemeente te zijn die het Kraanwatercharter tekent.

Met de #ikdrinkkraanwater-campagne wil AquaFlanders sensibiliseren en informeren rond duurzaam watergebruik. Water uit de kraan is immers drinkwater. We moeten ons dan ook de vraag stellen of het wel logisch is om kraanwater te gebruiken om bijvoorbeeld een gazon te besproeien of het toilet door te spoelen.

Door het ondertekenen van dit charter informeert en sensibiliseert de stad Eeklo zijn personeel en burgers over het gebruik en verbruik van water in huis en tuin. Ze zullen de “waterchallenge” aangaan, de watervoetafdruk wordt getest en het water in Eeklo wordt in de kijker gezet. Ook de link met het Zuiden en dus ook het klimaat, komt aan bod.

Klimaatopwarming

Klimaatopwarming zorgt voor steeds extremer weer, ook in Vlaanderen. Droge zomers en hevige neerslagpieken maken onze dichtbebouwde regio kwetsbaar voor waterschaarste. Daardoor dreigt water duurder te worden voor gezinnen, landbouwers en de industrie.

We moeten dus maatregelen nemen om de klimaatopwarming te beperken en ons wapenen tegen de effecten van het veranderend klimaat. De stad Eeklo maakte een klimaatadaptatieplan en hemelwater- en droogteplan. Dit plan draagt bij tot kostenefficiënte, duurzame, effectieve en breed gedragen adaptatiemaatregelen. Stad Eeklo zet zich ook in voor SDG 6 en SDG 14 van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s).


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder