Sla navigatie over

Startende gezins- en groepsopvanginitiatieven krijgen starterspremie

STARTERSPREMIE GEZINS- EN GROEPSOPVANG

Voldoende opvang voor kinderen tussen 0 en 3 jaar is heel belangrijk voor gezinnen in onze stad. Vanuit stad Eeklo merken we dat er een grote nood aan opvang bestaat. De stad zal daarom startende gezins- en groepsopvanginitiatieven ondersteunen met een starterspremie. De premie is bedoeld om de opstart van nieuwe kwaliteitsvolle en duurzame opvanginitiatieven financieel draagbaarder te maken. Op die manier proberen we het aanbod aan kinderopvang te vergroten in de stad, en ook de economische activiteit te stimuleren.

Om in aanmerking te komen voor de starterspremie moet de gezins- of groepsopvang voldoen aan volgende voorwaarden:

  • Het opvanginitiatief is gevestigd op het grondgebied van Stad Eeklo
  • Het opvanginitiatief kan de premie aanvragen van zodra er een vergunning van het Agentschap Opgroeien is.
  • Het opvanginitiatief is aangesloten bij het digitaal loket kinderopvang van de Stad Eeklo (opvang.vlaanderen.be)

De premie kan één keer verkregen worden per initiatief. Voor een startende gezinsopvang bedraagt de premie 1500 euro. Voor een startende groepsopvang bedraagt de premie 2000 euro.

Een opvanginitiatief kan tot 6 maanden na de opstart een aanvraag indienen om de starterspremie te bekomen.

Het aanvraagformulier is terug te vinden op de website www.eeklo.be of op de dienst kinderopvang (Zuidmoerstraat 138, 9900 Eeklo)

De starterspremie kan vanaf begin mei aangevraagd worden tot het einde van 2023.

Schepen Filip Smet: “De sector van de kinderopvang staat vandaag de dag onder grote druk. Bij vele ouders is er nochtans een grote nood aan goede kwaliteitsvolle opvang voor kinderen tussen 0 en 3 jaar. Stad Eeklo wil met deze starterspremie nieuwe initiatieven om een kindercrèche te openen volop ondersteunen. Dit moet mee zorgen voor een blijvend voldoende groot aanbod aan kinderopvang in onze Stad.”


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder