Sla navigatie over

Kaaistraat wordt heraangelegd

PERSBERICHT : KAAISTRAAT WORDT HERAANGELEGD

Na veel aandringen en vooral veel geduld werden de subsidiekredieten van de VMM voor de heraanleg van de Kaaistraat op het meerjarenplanning vastgelegd voor 2019. Deze subsidies ten bedrage van ongeveer 350.000 euro waren broodnodig om de heraanleg van de Kaaistraat te kunnen opstarten.

Het studiebureau Jockheere werd belast met de opmaak van het dossier en de bewoners werden vorige week uitgenodigd op een bewonersvergadering.

De werken Kaaistraat kunnen we vergelijken met de werken Paterstraat die momenteel aan de gang zijn. Van gevel tot gevel wordt alles vernieuwd, zowel nutsleidingen als rioleringsstelsel en natuurlijk de wegenis. De straat moet na de heraanleg een echte woonstraat met beperkt traag verkeer worden.

Gescheiden riolering; Het rioleringsstelsel in de Kaaistraat wordt gescheiden in het kader van een milieuvriendelijk en duurzaam waterbeleid. Het regenwater wordt vanaf de Kaaistraat naar het Leiken geleid. Het afvalwater gaat via de Zuidmoerstraat en industrieterrein via persleiding naar waterzuiveringsstation aan de verbrandingsoven.

Wegenis; De grootste werken gebeuren onder de grond maar de meeste mensen zijn geinteresseerd hoe de Kaaistraat er zal uitzien na de werken. We hebben gekozen voor een vlakke aanleg, de veel te smalle voetpaden verdwijnen en worden vervangen door een voorgevelstrook die in andere kleur aangelegd wordt. De parkeerplaatsen worden behouden waar ze nu zijn en de straat wordt heraangelegd in dezelfde gebakken kleiklinker met kleine afvoergoot in het midden van de straat. Wie een geveltuintje of groenaanplanting aan de gevel wil kan via stadssubsidie een geveltuintje aanvragen. De straat moet een echte woonstraat worden en geen doorgangsstraat. Ze krijgt het statuut zone 30 en fietsstraat.

Planning; Momenteel loopt de voorstudie afkoppeling riolering en we voorzien de gunning najaar 2018. De eigenlijke werken die toch wel veel hinder zullen vormen voor de bewoners en een jaar zullen duren, worden momenteel voorzien voorjaar 2019.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder