Sla navigatie over

Jaarlijks half miljoen euro voor veiligheid Eeklose doortocht

"Het moet vlotter en veiliger"

Nu, na meer dan 30 jaar, alle politieke fracties het eens zijn dat de Ring om Eeklo absoluut noodzakelijk is kan het echte werk beginnen. De Vlaamse administraties bereiden een dossier voor en voorzien binnen enkele maanden de studie te publiceren voor de aanstelling van een ontwerper. Daarvoor werd in 2016 een bedrag van 400.000 euro vrijgemaakt en daarmee door de Vlaamse overheid bevestigd dat het menens is deze keer. Ondertussen kunnen we niet zitten wachten en hopen dat er niet teveel ongevallen gebeuren; stap voor stap en met visie kunnen er ingrepen gebeuren die een positieve invloed hebben op de mobiliteit en veiligheid in ons centrum. Vandaar dat op de budgetten jaarlijks 500.000 euro voorzien wordt om deze doelstelling te realiseren. Wie denkt dat er grote infrastructurele werken zullen volgen heeft het mis. De werken moeten het verkeer vlotter en veiliger maken zonder Eeklo te immobiliseren. Een goede zaak dus voor de Eeklonaar.

Eerste stap is een feit; Er komt fietspad van 1,75 meter breed in Molenstraat.

Als eerste stap, en dat nog in 2016, wordt het fietspad verbreed van 0,70 naar 1,75 meter tussen Eikelstraat en Ovonde richting Maldegem. Een stil proefproject de afgelopen maanden toonde immers aan dat het herleiden van het verkeer op 1 rijvak geen mobiliteits- of doorstromingsprobleem opleverde. Op die manier wil het stadsbestuur ism de Vlaamse overheid een duidelijk signaal geven dat het menens is met onze visie op mobiliteit en veiligheid.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder