Sla navigatie over

Iets trager voor meer veiligheid in Eeklo

Voortaan heeft Eeklo fietszones:

Een fietszone is een aaneenschakeling van fietsstraten. In fietsstraten mogen de fietsers, de bestuurders van rijwielen of speed pedelecs, de ganse breedte van de rijbaan gebruiken voor zover deze slechts opengesteld is in hun rijrichting en de helft van de breedte langs de rechterzijde indien de rijbaan opengesteld is in beide rijrichtingen. Motorvoertuigen hebben toegang tot fietsstraten. Zij mogen de fietsers evenwel niet inhalen. De snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 kilometer per uur. Bestaande fietsstraten worden uitgebreid en ingericht als fietszones: Met deze uitbreiding zijn er bij benadering 4,8 km fietsstraten meer.

Uitbreiding zone-30 De woonstraten aan de noordkant van N9 hebben al geruime tijd een zone-30. De tussenliggende en omliggende straten worden nu mee opgenomen in de bestaande zone-30. Ook de woonstraten ten zuiden van N9 worden nu ook opgenomen in nieuwe zone-30’s. Dit zorgt ervoor dat er in 16,5 kilometer Eeklose woonstraten trager zal gereden worden wat ongetwijfeld het wonen in Eeklo aangenamer en veiliger zal maken.

Schoolzones worden geaccentueerd en beveiligd: Ter hoogte van de scholen ‘De Kleine Helden’ (Boelare) en ‘De triangel’ in de Lekestraat komen er nieuwe schoolzones 30. De stad investeerde dit jaar bovendien in accentuerende signalisatie aan alle scholen. Dit leverde alvast een massa positieve reacties van zowel schooldirecties, leerkrachten als jonge gezinnen met kinderen.

Van 70 naar 50: Niet alleen de woonstraten krijgen een ‘verjongingskuur’… Ook een aantal landbouwwegen en fiets-verbindingsstraten worden 50 in plaats van 70. Zo wordt het ook op een aantal straten buiten het centrum een stuk veiliger voor iedereen. Er zal een zone-50 worden aangebracht op volgende wegen buiten de bebouwde kom: Hoge Bosstraat vanaf bebouwde kom tot de grens met Kaprijke, Mandeweegsken, Lazarijstraat, Antwerpse Heirweg vanaf bebouwde kom tot de grens met Kaprijke. Dit is bijna 3 km uitbreiding van de zone-50.

Het stadsbestuur heeft de duidelijke keuze gemaakt om Eeklo veiliger en leefbaarder te maken. Deze aanpassingen zijn mede geïnspireerd op de vraag van de bewoners. Ondanks dat de snelheid daalt blijft de vlotte doorstroming op de hoofd- en omleidingswegen gegarandeerd. In een volgende fase voorziet het stadsbestuur ook infrastructurele aanpassingen zodat de woonstraten verder gevrijwaard worden van onnodig doorgaand snel of zwaar verkeer.

Samen werken aan een veilige stad

We willen graag ook de bevolking oproepen om de snelheden te respecteren en oog te hebben voor de veiligheid van alle weggebruikers. Verkeersveiligheid is een verantwoordelijk van ons allen; van automobilist tot (brom)fietsers en voetgangers. Graag maken wij er samen met u werk van!

U vindt het nieuwe snelheidsplan op www.eeklo.be/mobiliteit

Bron; communicatiedienst stad Eeklo

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder