Sla navigatie over

Grootste Eeklose stadsenquête gestart

GROOTSTE STADSENQUÊTE OOIT IN EEKLO

Zoals aangekondigd wil het stadsbestuur de bewoners ten zuiden van de N9 tussen Tieltsesteenweg en de Verloren Hoek bevragen over de gewijzigde verkeerscirculatie naar aanleiding van de wegeniswerken Kaaistraat-Zuidmoerstraat die binnenkort aanvangen. In eerste instantie werden de handelaars en de scholen geïnformeerd en bevraagd naar hun ervaringen en werden suggesties ontvangen om de mobiliteit en bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden te optimaliseren.

De volgende stap is een bevraging van alle bewoners van de ruime omgeving van Zuidmoerstraat en Kaaistraat. Dit zal, gelet op de coronatijdperk, gebeuren met een digitale enquête die bekendgemaakt wordt met bewonersbrief. In die bewonersbrief staat een link en QR code naar een bevraging van een 25-tal vragen. Aan de hand van de antwoorden analyseren onze diensten de verkeerssituatie die momenteel van kracht is. Wat kan beter, waar kan bijgestuurd worden en welke bijkomende maatregelen zijn nodig om de veiligheid en leefbaarheid in de buurt te garanderen tijdens de toch wel lange wegeniswerken die in deze zone moeten gebeuren. We vragen u uitdrukkelijk om de enquête digitaal in te vullen, maar wie geen computer heeft, kan persoonlijk een papieren versie afhalen vanaf maandag 12 oktober in de Zuidkaai, Zuidmoerstraat 136. De uitnodigingen tot deelname aan de enquête worden vanaf vrijdag bus aan bus bedeeld waarbij het in eerste instantie de bedoeling is om een analyse vanuit het oogpunt van de bewoners te maken. U moet bewust zijn dat wij meer dan 2.500 families bevragen, dat is meer 25% van de Eeklose woningen . We rekenen op 1 antwoord per gezin. Het is dus belangrijk dat er zoveel mogelijk online beantwoord wordt.

De enquêtemethode bevat enkele controlemechanismen om de resultaten zo waarheidsgetrouw mogelijk te kunnen interpreteren. Na de handelaars, de scholen en de bewoners heeft het stadsbestuur ook de intentie om werknemers en ouders van scholieren te bevragen. Zo willen wij zoveel mogelijk mensen de kans geven om inspraak te hebben in deze materie. De resultaten zullen verwerkt worden en geïnterpreteerd worden in samenspraak met alle betrokken actoren.

Het stadsbestuur benadrukt dat wij graag weten wat er leeft bij de bevolking en dankt iedereen alvast voor de medewerking.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder