Sla navigatie over

Grijs wordt groen

GRIJS WORDT GROEN IN EEKLO: VK TEGELWIPPEN EN PARTICIPATIETRAJECT

Stad Eeklo wil tegen 2023 een klimaatrobuuste stad zijn en zich voorbereiden op de gevolgen van een veranderend klimaat zoals hittestress, wateroverlast, droogte en op langere termijn de stijging van de zeespiegel. De stad onderneemt hiervoor verschillende acties, zoals het klimaatadaptatieplan, het hemelwater- en droogteplan en het ontharden van openbaar domein. Onder de noemer 'Grijs wordt groen' willen we dit traject van ontharding en vergroening verder zetten via subsidies, participatietrajecten en leuke acties! 

Zo neemt Eeklo deel aan het VK Tegelwippen, een actie van de Vlaamse Overheid. Van 21 maart tot en met 31 oktober 2023 breken steden en gemeenten zoveel mogelijk tegels uit en vervangen die door groen. Meer bloemen, bomen en geveltuinen maken Vlaanderen meer klimaatbestendig, aantrekkelijker voor dieren en nuttige insecten, koeler op warme dagen en ook veel mooier! We sporen onze inwoners aan de tegels in hun voor- of achtertuin uit te breken en die door te geven op de website van www.vk-tegelwippen.be. Samen gaan we voor de hoofdprijs! Voor het ontharden van een voortuin geeft de stad ook een subsidie tot €1000.

Ook op openbaar domein willen we ontharden! Daarom start Eeklo een participatietraject op. Bewoners die hun buurt of straat te grijs vinden, en een onthardingsidee hebben, kunnen dit doorgeven op ons platform https://ikdoemee.eeklo.be/grijswordtgroen. De stad beoordeelt en evalueert de voorstellen van de burger, en gaat hiermee samen met de burgers aan de slag.

Minder verharding en meer beplanting zorgt niet enkel voor een betere waterhuishouding maar helpt ook tegen hittestress, bevordert de biodiversiteit en draagt bij tot een aangenamere leefomgeving. 

Alle informatie over onze acties vind je op www.eeklo.be/grijswordtgroen.

Schepen Filip Smet: “Als het gaat over het klimaat kan iedereen zijn of haar steentje bijdragen of in dit geval net het omgekeerde door tegels te wippen. Stad Eeklo doet namelijk mee aan het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen. Een ludieke actie om het thema van ontharding en waterinfiltratie tot aan de deur van onze inwoners te brengen. Zo maken we plaats voor meer bloemen en planten, kortom meer biodiversiteit. De Stad neemt trouwens verschillende initiatieven via premies maar ook door te luisteren naar goede suggesties voor herinrichting van straten door buurtbewoners.”


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder