Sla navigatie over

engagementsverklaring lokaal voedselbeleid van de VVSG

STAD EEKLO WIL DUURZAME VOEDING PROMOTEN

Stad Eeklo heeft een engagementsverklaring Lokaal Voedselbeleid van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) ondertekend om de positieve trend rond lokaal voedselbeleid voor de komende jaren vast te leggen.

Het engagement is een logisch gevolg van de vele duurzame voedingsinitiatieven die stad Eeklo reeds ondernam, alsook op de voedselstrategie Eeklose Goeste waarmee de stad nog intensiever werkt rond duurzame voeding.

De actie past ook binnen de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG’s), meer specifiek SDG 2 (voedselzekerheid, verbeterde voeding en promoten van duurzame landbouw), SDG 11 (steden verduurzamen) en SDG 12 (verzekeren van duurzame consumptie- en productiepatronen).

Eeklo engageert zich om beleidsoverschrijdend te werken met zowel interne als externe diensten, zoals vastgelegd in de voedselstrategie. Lokale partners werden betrokken bij de voedselstrategie en worden gestimuleerd om samen te werken. De stad wil een coördinerende, faciliterende en ondersteunende rol spelen, wat volledig past binnen het engagement.

We staan ook open voor initiatieven rond duurzame voeding door burgers en organisaties. Daarnaast werkt het stadsbestuur en het Sociaal Huis samen aan een gezonde en groene voedselomgeving voor kwetsbare groepen. Participatie, partnerschap en informeren zijn kernwoorden van de aanpak die de stad nastreeft.

Een lokaal voedselbeleid is ook onlosmakelijk verbonden met klimaat- en milieudoelstellingen en  energie en landverbruik; thema’s waarop stad Eeklo al jaren inzet.

Schepen Filip Smet: “Stad Eeklo zet sterk in op lokale voedselproductie en het lokaal kopen. Daarnaast zet de Stad in op het betrekken van de inwoners via allerlei partnerschappen, het voorzien van eetbaar groen door meer fruitbomen te planten, en het voorzien van zelfpluk- en volkstuintjes. Een andere manier is de organisatie van deze lokaalmarkt. Het is dan ook heel symbolisch dat we vandaag de engagementsverklaring Lokaal Voedselbeleid van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) officieel ondertekenen. Daarmee versterken we onze lokale voedselstrategie 'Eeklose Goeste' nog meer”


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder