Sla navigatie over

Energiebeleid: Open Vld wil weten wat het stadsbestuur voor de Eeklonaar doet.

Gemeenteraad 28 november.

Vraagstelling Energiebeleid? namens de Open Vld-fractie.


Het hoeft geen lange inleiding als het over de energiecrisis gaat.  Zowel de federale als de Vlaamse overheid namen maatregelen om de energiefactuur van de mensen lichter te maken.  Vraag is op welke manier Eeklo de mensen in Eeklo kan helpen om deze moeilijke periode te overbruggen.

In de gemeenteraad van september gaf het college van burgemeester en schepenen aan dat ze een taskforce opgericht heeft maar het is duidelijk dat die enkel de opdracht heeft om energiebesparende maatregelen te nemen die een positieve invloed hebben op de stadsrekening.  Maar op de gemeenteraad bleef het zonder antwoord op de vraag op welke manier het stadsbestuur tegemoet wil komen aan de energierekening van alle Eeklonaars.

Binnen het sociaal beleid zijn er diverse hefbomen om acties te ondernemen mede dankzij de subsidies van de hogere overheid.  Maar een tegemoetkoming naar elke Eeklonaar is er niet en daar wordt ook niet aan gedacht. Doch zijn er belangrijke inkomsten van de devidenten in duurzame energie en de belastingen op windturbines. Zo zei het schepencollege vorig jaar nog meer dan 1 mio euro aan facturen gestuurd te hebben naar de energieproducenten. Hoe zit het daar mee, hoeveel van de openstaande facturen werd daarvan reeds vereffend.  Zelfde vraag voor de belasting op masten en pylonen, wat is daar het openstaande bedrag aan nog te betalen belastingen?

Open Vld stelde enige tijd geleden voor om in het kader van corona alle inwoners een Eeklobon te geven als compensatie bij een lidmaatschap in een sportclub of vereniging.  Het idee werd niet uitgevoerd en het geld niet uitgegeven. 

Hoe zit het eigenlijk met het saldo van dat coronasubsidiefonds? Wat is het saldo?

Vandaag kunnen we eenzelfde vraag herhalen;

Vele gezinnen moeten besparen; kunnen we al onze Eeklose gezinnen geen compensatie geven als tegemoetkoming in de energiekosten nu wij die extra belastingen op energieleveranciers hebben uitgestuurd.

Verder willen we graag weten welke van de door de taskforce voorgestelde en door het schepencollege beslissingen al uitgevoerd zijn. We lezen in het schepencollege een aantal maatregelen waarbij Open Vld bedenkingen heeft;

  • Doven van openbare verlichting tussen 00 en 05
  • Verwarming in de kantoren max. 19°
  • Oplaadpunt elektrische wagens monitoren en betalend maken
  • Beperken kerstverlichting
  • Openbare toiletten sluiten buiten de openingsuren
  • CNG-voertuigen vervangen

Het schepencollege besliste om het voorstel van de administratie te vervangen door een algemeen nietszeggend besluit. Wat was daar de reden toe en wat zijn de gevolgen?

Wordt vervolgd vanaf 29/11.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder