Sla navigatie over

Eerste bewonersbijeenkomst voor heraanleg Kaaistraat Eeklo

Een bewonersvergadering is altijd de eerste stap van een lang traject bij heraanleg van een straat. Zo wil de stad maar ook Aquafin de bevolking goed informeren van wat hen te wachten staat. U leest meteen ook tussen de regels dat de heraanleg nog niet voor morgen is maar wel vanaf nu zeer goed voorbereid wordt.

De heraanleg van de straat kan rekenen op een belangrijk aandeel subsidies van de VMM. Zonder die subsidies, 350.000 euro, kan er aldus niet gestart worden. De subsidies staan nu geprogrammeerd voor 2019 dus kunnen we de bewoners en gebruikers een perspectief geven vandaar dat wij hen van in den beginnen bij het project willen betrekken. Inderdaad een uitvoering met start in 2019 zou haalbaar moeten zijn.

Rioleringswerken: De straat krijgt een gescheiden rioleringsstelsel en dat betekent dat de huizen zoveel als mogelijk afvalwater en regenwater moeten scheiden. Concreet zal gevraagd worden om het regenwater (van het dak) in aparte leidingen tot het rioleringsstelsel in de straat te brengen. Daarvoor krijgt elke bewoner/eigenaar een deskundige in ontkoppeling afvalwater over de vloer die per woning zal kijken welke werken nodig zijn en tegelijk nakijken of alle kelders wel waterdicht zijn.

Heraanleg van de straat: De straat wordt volledig vernieuwd en krijgt een anders dwarsprofiel. De te kleine voetpaden verdwijnen en er komt een vlakke aanleg. Langs beide gevels komt er een 'veiligheidszone' van minimum 75cm. De huidige parkeerstroken blijven behouden en daarnaast situeert zich dan de rijweg. De straat wordt na de heraanleg geaccentueerd als woonstraat, een zone 30 en mogelijks zelfs een fietsstraat.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder