Sla navigatie over

Eeklo zoekt burgerpanel voor fusiegedachten

EEKLO ZOEKT DEELNEMERS VOOR BURGERPANEL OVER MOGELIJKE FUSIE

Het lokaal bestuur van Eeklo werkt op voorstel van de gemeente Kaprijke aan een traject voor burgerparticipatie in het kader van een mogelijke gemeentefusie.

Onder de vorm van een burgerpanel zal een groep inwoners van Kaprijke en Eeklo, elk afzonderlijk, een niet-bindend advies uitbrengen over een eventuele fusie. Dit advies vertrekt vanuit een open visie, niet vanuit een gesloten visie met een vooraf bepaald scenario. Het Eekloos niet-bindend advies wordt ter kennis voorgelegd aan de gemeenteraad van Eeklo van 15 mei.

Wie deel wil uitmaken van het Eekloos burgerpanel over de fusie, kan zich kandidaat stellen tot uiterlijk donderdag 20 april 2023. Uit alle kandidaten wordt een groep van 27 inwoners geselecteerd, die een weerspiegeling is van de Eeklose samenleving. Het burgerpanel komt samen op woensdagavond 3 en donderdagavond 4 mei.

Stel je kandidaat

  • Je maakt reeds deel uit van het bestaande digitaal Burgerpanel Eeklo. Dit is een poule van ongeveer 400 inwoners waarop stad Eeklo beroep doet bij participatietrajecten. Deze groep ontvangt binnenkort per mail een invulformulier met enkele vragen. Indien je in aanmerking wil komen voor het burgerpanel over de fusie, kan je dit invullen en doorsturen.

OF 

  • Je maakt nog geen deel uit van het bestaande Burgerpanel Eeklo. Je kan je kandidaat stellen door een vragenlijst in te vullen via eeklo.be/burgerpanelfusie. Je kan ook een papieren vragenlijst afhalen en indienen aan de balies bij de dienst burgerzaken, LDC Zonneheem, Sociaal Huis, Sportpark, STIP (bib) of het Stadskantoor.

Kandidaten kunnen de vragenlijst online invullen of op papier indienen tot uiterlijk donderdag 20 april 2023. Belangrijk: kandidaten voor dit burgerpanel moeten zich kunnen vrijmaken op woensdagavond 3 mei en donderdagavond 4 mei.

Burgerpanel van 27 inwoners

Op basis van een aantal criteria waaronder leeftijd, geslacht en opleidingsniveau zal uit alle kandidaten een groep van 27 inwoners worden geselecteerd (evenveel als er in de Eeklose gemeenteraad zetelen). Het is de bedoeling om een zo divers mogelijk panel te krijgen, dat bovendien een weerspiegeling is van de Eeklose samenleving.

Samen met Kaprijke werden nog enkele bijkomende criteria bepaald: de leden van het panel moeten minimum 18 jaar en gedomicilieerd zijn in Eeklo, ze mogen geen politiek mandaat hebben of ooit gehad hebben en ze mogen bovendien geen lid zijn van een stedelijke adviesraad.

Verloop burgerpanel fusie

Het geselecteerde burgerpanel wordt uitgenodigd voor een infosessie op woensdag 3 mei 2023 om 19.00 uur. Het debat zelf, met aansluitend de opmaak en publieke bekendmaking van het advies, gaat door op donderdag 4 mei 2023 vanaf 19.00 uur.

Infovergadering voor alle inwoners

Na het burgerpaneltraject volgt een algemene infovergadering voor alle inwoners op zaterdag 6 mei 2023 van 10.30 uur tot 12.00 uur (deuren open om 10.00 uur) in de activiteitenzaal van LDC Zonneheem, Schietspoelstraat 9 in Eeklo. Tijdens deze infovergadering wordt informatie gegeven over de bestuurskrachtmeting, fusieverkenning en het advies van het burgerpanel. Je hoeft voor deze infovergadering niet vooraf in te schrijven. De vergadering zal ook te volgen zijn via livestream.


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder