Sla navigatie over

Denk mee over heraanleg Markt...

DENK MEE OVER DE HERAANLEG VAN DE MARKT

De drie bijgevoegde referentiebeelden over de heraanleg van de Markt kunnen uitsluitend samen worden gecommuniceerd/gepubliceerd.

De stad Eeklo wenst het marktplein opnieuw in te richten en te renoveren tot een (be)leefbare en groene voetgangerszone, waar het goed is om te toeven, iets te drinken of een beetje uit te rusten en een praatje te slaan. Alle stakeholders worden uitgenodigd op een participatienamiddag op donderdag 13 oktober in het Sportpark om mee invulling te geven aan de toekomstige Markt.

Tijdens de participatienamiddag worden er gedurende vier sessies (13.30, 15, 16.30 en 18 uur) drie scenario’s van een nieuwe Markt voorgesteld die als uitgangspunt kunnen dienen om verder na te denken over de toekomst van het markplein. Ook na 13 oktober (vanaf vrijdag 14 oktober t.e.m. maandag 7 november) kunnen mensen mee nadenken over de toekomst van het plein via ikdoemee.eeklo.be/markt.

De drie scenario’s (zie bijlage) dienen als inspiratie en gaan van een eerder versteend plein (marktplaats) over een combinatie van een stenen en groen (markttuinplaats) tot een vrij groen plein (markttuin). De drie scenario’s vormen een vertrekpunt en moeten gezien worden als mogelijke richtingen waarin een ontwerp kan evolueren. In het kader van de marktrenovatie is een budget van € 500.000 vooropgesteld.

 Om het centrum bereikbaar te houden voor alle weggebruikers wenst de stad in te zetten op publieke parkings aan de oude Rijkswachtkazerne in de Kaaistraat en aan De Zuidkaai in combinatie met een groene zone (een zogenaamde ‘PARK’-ing). De parking aan de Zuidkaai zal eerst worden gerealiseerd en publiek gemaakt. Bij ‘PARK’-ing Rijkswachtkazerne gaat het om een voorstel voor de realisatie van 50 tot 70 extra parkeerplaatsen.

Om budgettaire redenen zal er niet worden ingezet op een ondergrondse parking. De parkeergelegenheid op het Jan Frans Willemsplein zal verder worden onderzocht. Er is budget voorzien voor een studie hierover, dit budget is voorzien in de meerjarenplanning, met name in 2023.

Het participatiemoment in het Sportpark vindt plaats op een donderdag zodat ook marktkramers na afloop van de donderdagmarkt kunnen langskomen. Zij ontvangen digitaal een uitnodiging en het persbericht via de marktleider. Daarnaast wordt er een uitnodigingskaart voor de participatienamiddag bedeeld aan de bewoners, inclusief handelaars en horeca-uitbaters, in de straten rondom de Markt: Lijnendraaierstraat, Kerkplein, Kerkstraat, Prinsenhofstraat en Markt. De gemeenteraadsleden worden op het participatiemoment uitgenodigd. Ook de adviesraden worden via e-mail gecontacteerd voor een adviesvraag en ontvangen de uitnodigingskaart en het persbericht. Het is niet nodig om je vooraf in te schrijven en iedereen kan deelnemen. Kom langs en denk samen met het stadsbestuur en experten na over de toekomstige Markt.

Bij vlot verloop start in het najaar van 2023 de heraanleg van de Markt om uiteindelijk de werken te finaliseren in de zomer van 2024.

 


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder