Sla navigatie over

De zee is dichterbij dan je denkt!

Meer en meer wordt het afvalwater gescheiden afgevoerd. Afvalwater wordt afgevoerd naar de het rioolwaterzuiveringsstation terwijl het propere regenwater zo snel als mogelijk via door middel van een regenweerafvoerleiding wordt afgevoerd en via natuurlijke grachten en rivieren teruggeven wordt aan de natuur.

Met het aanbrengen van de boodschap ‘Hier begint de zee’ wil het stadsbestuur de mensen bewustmaken van het feit dat de rioolkolken overtollig regenwater horen af te voeren en niet geschikt zijn om afval, olie, zeep of andere afvalproducten in te dumpen. Wat je in de rioolkolk weggiet kan, door de vernieuwing van het gescheiden rioleringsstelsel gescheiden afvoer anders terechtkomen in onze grachten en rivieren en uiteindelijk… in zee.

Het Eeklose huishoudelijk afvalwater wordt verwerkt in het rioolwaterzuiveringsstation Balgerhoeke. Daarna wordt het gezuiverde afvalwater in het Schipdonkkanaal geloosd... en dus in de zee. Gescheiden rioleringen lozen het regenwater rechtstreeks in vijvers of waterlopen.

Maar ook bij gemengde rioolstelsel kunnen soms problemen optreden.. Hoewel dat verboden is, gooien sommigen toch giftige producten in het riool: white spirit, verf, frituurvet, niet biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen... Sommige giftige Deze producten (motorolie, chemische producten) verstoren het rioolwaterzuiveringsproces, vormen een gevaar voor de rioolwerkers en horen thuis op het recyclagepark.

Maar ook de ecologische gevolgen hiervan, die onschuldig kunnen lijken, zijn in werkelijkheid desastreus! Daarom zal er meer en meer controle gebeuren en zullen bewoners die onheus met rioolkolken omgaan daarvoor gesanctioneerd worden. We hopen dus dat alle Eeklonaren onze raad goed opvolgen en bijdragen tot een natuurvriendelijk waterbeleid.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder