Sla navigatie over

Citymarketingsplan voor Eeklo

STAD EEKLO ZET IN OP CITYMARKETING

Eeklo is trots om als één van de eersten in het Meetjesland in te zetten op citymarketing. Stad Eeklo start, na een officiële gunningsprocedure, de samenwerking op met CityD-WES en Supermoon. Het is het begin van een langdurig traject. Hierbij zal de expertise en het advies van die gespecialiseerde bureaus, aangevuld met de deskundigheid die Eeklo zelf in huis heeft, leiden tot een positief gedragen project om de troeven van de stad nog meer naar buiten te brengen.

In Vlaanderen zijn er wel al wat voorbeelden van lokale besturen die inzetten op citymarketing. Om concurrentieel en relevant te blijven als kleine centrumstad met een hoog voorzieningenniveau dienen we onze stad als topmerk te profileren en als kwaliteitsvolle bestemming te ontwikkelen. Enerzijds geven we zo een gezicht aan onze identiteit en anderzijds omarmen we onszelf zoals we zijn.

Het traject omvat participatie van diverse doelgroepen en onderzoek. Het is een doortastende analyse die zowel de sterktes als de zwaktes van de stad in kaart brengt. Om het gewenste imago uit te dragen, is het immers belangrijk dat we het totaalverhaal bekijken. Waarom wil je stad Eeklo bezoeken, waarom wil je er gaan wonen of waarom wil je in Eeklo een onderneming opstarten?

Sigrid Defurne van CityD-WES: “Citymarketing gaat over het uitwerken van een positionering op lange termijn en die in realiteit omzetten. We kijken naar wat Eeklo onderscheidt van andere steden en gemeenten, wat inwoners trots maakt. Met een gedragen citymarketingplan zal Eeklo als een aantrekkelijke stad sterk in de markt worden gezet!”

“Met een duidelijke profilering, zichtbaar gemaakt door middel van strategisch onderbouwde en creatief verrassende marketing- en communicatieacties, versterken we de tevredenheid van de Eeklonaar, de lokale ondernemers en de bezoekers van de stad. We kijken er dan ook naar uit om op een cocreatieve manier samen met alle betrokkenen en doelgroepen Eeklo als stad én als merk op de kaart te zetten”, vult Sarah De Hondt, Managing partner bij het creatief bureau Supermoon, verder aan.

De burgerbevraging van Indivillle in oktober 2022 naar de huidige en gewenste identiteit van Eeklo zien we als een nulmeting, de resultaten staan op www.eeklo.be/eekloindetoekomst Er is duidelijk heel veel potentieel in Eeklo. Op welke van onze troeven moeten we blijven inzetten? Waar kunnen we bijsturen om Eeklo op de kaart te zetten? Hoe dragen we als bestuur, maar ook als inwoner dit positief Eekloos project uit?

Schepen Hilde Lampaert: “We moeten iedereen duidelijk maken waarom ze voor onze stad moeten kiezen: de ondernemers, lokale bevolking én bezoekers. Bewoners moeten zich één voelen met Eeklo, ondernemers moeten de voordelen zien van een lokale vestiging en toeristen moeten de centrale ligging van Eeklo zien als een enorm pluspunt. Een nieuwe visuele identiteit, een grotere zichtbaarheid voor onze ondernemers, een grotere fierheid op wat we hebben. We moeten Eeklo op de kaart zetten en een goede indruk maken op iedereen. We zullen daarbij de hulp van iedereen kunnen gebruiken.”


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder