Sla navigatie over

Buurtbudget goedgekeurd

MEEMAKERS9900

De gemeenteraad van de Stad Eeklo stelt de komende 3 jaren telkens € 30.000 ter beschikking aan (groepen) burgers die zelf een project uitdenken, ontwikkelen en realiseren. Deze projecten moeten bijdragen aan buurtbetrokkenheid, sociale verbinding en/of een beter klimaat. Met dit burgerbudget – dat de naam MEEMAKERS9900 kreeg – stimuleert de stad zelfinitiatief van inwoners om activiteiten te organiseren of iets in de buurt te realiseren.

Burgerbudget: Open Vld vindt dit een goede zaak maar staat er op dat alleen ideeën die pluralistisch zijn kansen krijgen en het geen subsidie wordt voor een select publiek of politiek geïnspireerde groeperingen.  Bovendien zitten er in het subsidiereglement nog een aantal onduidelijkheden die door de projectgroep eerst uitgeklaard moeten worden.  Zo werd ook in de gemeenteraad beloofd.

 

WAT?

Per jaar wordt € 30.000 verdeeld onder twee soorten projecten:

  • projecten ENERGIEK EEKLO, waarbij de klemtoon ligt op vermindering van CO2-uitstoot en energietransitie. Bij deze projecten wordt vooral gejureerd met aandacht voor klimaatrobuustheid en impact op langere termijn. Deze projecten moeten voldoen aan de algemene voorwaarden, het algemeen belang ambiëren en indien mogelijk kwetsbare groepen betrekken;
  • projecten VERBONDEN EEKLO, waarbij de klemtoon ligt op sociale cohesie en buurtbetrokkenheid.

WIE?

Zowel individuen als verenigingen, buurten, organisaties en bewonersgroepen kunnen een project indienen. Dat moeten inwoners zijn van Eeklo of verenigingen met zetel in Eeklo.

WAAROM?

Stad Eeklo zet in op betrokkenheid van inwoners bij het beleid en bij wat er in hun buurt gebeurt. Deze betrokkenheid is van groot belang om het tevredenheidsgevoel in buurt en stad op te krikken. Ook in het meerjarenplan is participatie een belangrijk aandachtspunt. We betrekken inwoners, organisaties, verenigingen, adviesraden bij beslissingen en activiteiten, zetten in op buurtwerking en op diverse vormen van inspraak via de verschillende treden van de participatieladder: informeren, raadplegen, adviseren, coproduceren en meebeslissen. Een burgerbudget bevindt zich op de hoogste treden van deze participatieladder.

WANNEER KOM JE IN AANMERKING OM EEN MEEMAKERS9900-idee IN TE DIENEN?

Projecten komen in aanmerking als ze voldoen aan volgende voorwaarden:

  • overeenstemmen met de doelstellingen in het meerjarenplan van lokaal bestuur Eeklo;
  • een maatschappelijke meerwaarde en oog voor de buurt hebben;
  • gemaakt worden voor en door inwoners: de inwoners steken zelf de handen uit de mouwen;
  • toegankelijk zijn voor iedereen;
  • samenwerking opzoeken tussen inwoners onderling, organisaties of andere;
  • uit te voeren binnen 12 maanden na de toekenning van het budget.

 

HOE?

Je kan voor de eerste editie van het burgerbudget een idee indienen voor 15 november 2022 via een beperkte vragenlijst op ikdoemee.eeklo.be/meemakers9900. Een jury voert een eerste screening uit en filtert op basis van de doelstellingen in het meerjarenplan, de haalbaarheid en een realistisch budget.

De ontvankelijk verklaarde projectvoorstellen worden ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Daarna krijgen de projectindieners 4 weken om hun idee uit te werken in een projectfiche.

Deze fiches worden voorgesteld op ikdoemee.eeklo.be/meemakers9900, waarop een stemronde start. Bovendien kent ook de jury punten toe. De projecten kunnen een toelage ontvangen (die nooit groter zal zijn dan het gevraagde budget) indien ze minstens 30/60 kregen van de jury en ze minstens 50 stemmen van de burger kregen via ikdoemee.eeklo.be. Het totaal aantal punten van de stemming en de jury bepaalt de ranking van hoog naar laag, zo wordt het geld verdeeld tot de totale som is besteed. Binnen de 12 maanden na goedkeuring dienen de projecten uitgevoerd te worden.

 

Het reglement, de indieningsformulieren en de voortgang van MEEMAKERS9900 vind je op ikdoemee.eeklo.be/meemakers9900.

 

 

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder