Sla navigatie over

BINZ van start op KMO zones in Eeklo

BINZ EEKLO: COMMUNICEREN TUSSEN BEDRIJVEN, STAD EN POLITIE

Naar aanleiding van overleg tussen stadsbestuur enerzijds en de Economische Raad en OKEE (ondernemerskring Eeklo) anderzijds, bleek er nood aan een communicatiesysteem tussen stad / politie en ondernemers. Het gaat vooral om het verspreiden van informatie naar aanleiding van bijvoorbeeld inbraken, verdachte acties, enz. Daarom werd onlangs het BINZ (BuurtInformatieNetwerk Zelfstandigen) geactiveerd, dat zal zorgen voor een specifieke communicatie op belangrijke momenten. De zone waarin de BINZ actief is, wordt aangeduid met infoborden.

Vanaf de eerste dag telt BINZ Eeklo al meer dan 70 abonnees. Een twintigtal zelfstandigen en 50 ondernemers lieten zich registreren om deel uit te maken van dit Buurtinformatienetwerk voor Zelfstandigen. Eeklo is met 8,36 inbraken per 1.000 inwoners per jaar minder aantrekkelijk voor woninginbraken dan andere gemeenten in Oost-Vlaanderen. In Maldegem worden 10,17 inbraken per 1.000 inwoners geteld, in Aalter 15,44 inbraken/1.000 inw en in Gent zelfs 19,23 inbraken/1.000inw (dat is het dubbele van Eeklo).

Dit wil echter niet zeggen dat er op gebied van communicatie en melding tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en stad / politie niets moet georganiseerd worden. Aangezien de actieve BIN’s in de omgeving positief geevalueerd werden, geloven we dat de BIN voor KMO’s en zelfstandigen ook goed zal functioneren. Met de oprichting van BINZ Eeklo worden alle ondernemers-abonnees verwittigd wanneer verdachte acties worden waargenomen, maar het netwerk kan ook ingeschakeld worden bij calamiteiten in de industriezone of kan dienst doen om preventieve veiligheidsboodschappen door te spelen.

Bron: cijfers uit het Politioneel arrondissementeel Beeld 2014 CSD OVL

Meer info:

Christophe De Waele, schepen van lokale economie, tel. 0496 51 03 67 Burgemeester Koen Loete (veiligheid), tel. 0499 53 46 77 Nicole Daelemans, ambtenaar lokale economie, [email protected], tel. 09 218 29 07

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder