Sla navigatie over

Betaalbare woningen in centrale omgeving mét veel groen!

Gemeenteraad keurt wegenis en nieuwe verkaveling goed.

Open VLD is tevreden met deze aanpassingen omdat met het nieuwe plan naar méér woonkwaliteit wordt gestreefd en méér parkeerplaatsen werden ingetekend. Het grote groene park rechtover de school wordt ook door de school met enthousiasme aanvaard. Het kan immers een bijzondere meerwaarde bieden voor de school, de kinderen en als gemeenschappelijk groen voor de nieuwe bewoners van de verkaveling.

De nieuwe woningen en appartementen gelegen aan een grote groene zone (2/3 van een voetbalveld), met grote parking in de nabijheid, de vernieuwde sporthal, kinderopvang en zwembad staan ongetwijfeld voor comfortabel wonen in het centrum. Al deze faciliteiten dichtbij elkaar zullen ongetwijfeld zorgen voor een verkaveling die onderdak zal bieden aan vele nieuwe jonge gezinnen die in het segment betaalbare woning een keuze zullen kunnen maken op maat van hun middelen.

Nieuwe verkaveling; De verkaveling omvat de aanleg van een centrale straat ten oosten van de percelen langsheen B.L. Pussemierstraat met aan de oostzijde daarvaneen aantal zijstraten met het karakter van 'kruiwagenpaden'die deels private eigendom blijven. Deze hoofdstraat ontsluit via de B.L. Pussemierstraat. ln de zijstraten worden woningen halfopen en gesloten woningbouw voorzien. Aan de zuidkant van de verkaveling wordt een zone voor het oprichten van een meergezinswoning. Er zijn in totaal 25 loten voor ééngezinswoningen voorzien, waaronder 4 loten met een perceelsoppervlakte groter dan 400m2. Er worden 2 zones met groenaanplantingen voorzien, waaronder één parkzone met een oppervlakte van 4.105m2 met een geïntegreerde zone voor waterinfiltratie. Er worden 4 parkeerzones voorzien waarvan 16 publieke met plaats voor autodelen, mindervaliden, medische hulp en elektrische voertuigen. Aan de overzijde van de school De Wegel wordt een opstelzone in klinkerverharding voorzien.

Nieuwe stedelijke invullingen moeten voldoen aan een aantal ruimtelijke en functionele kwaliteitseisen. De meergezinswoning vormt een ruimtelijke eenheid met het nieuwe zwembad en de school De Wegel. Tevens vormt het bouwblok een nieuwe wand aan het Pussemierplein en ligt het blok in het perspectief komende vanaf de Oostveldstraat.

Er komt een groot centraal een publiek park. Dit park zal de leefbaarheid van de buurt verhogen. Het park, samen met het groen ten zuiden van het bouwblok wordt het best ontworpen in relatie tot de herinrichting van het Pussemierplein. De zone voor grondgebonden woningen is uitgebouwd met een gedifferentieerd aanbod van bouwmogelijkheden met centraal langs de toegangsweg een pleintje. Voor de bewoners uit de Pussemierstraat bestaat de mogelijkheid om een uniform poortje voor fietsen te voorzien naar deze nieuwe toegangsweg. Dit zal de leefbaarheid van de woningen verhogen.

De verkaveling wordt een woonerf waar het mooi en leuk is om te wonen dankzij een grote aanpassingen aan de oorspronkelijke plannen. Vandaag werd de wegenis goedgekeurd in de gemeenteraad, iedere woning zal verder onderhevig zijn aan de beoordeling via stedenbouwkundige aanvragen.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder