Sla navigatie over

Afval sorteren ook op straat

GESCHEIDEN AFVAL

De stad Eeklo lanceert in samenwerking met Mooimakers, het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort, een proefproject met gescheiden afvalinzameling in het centrum. Daarbij zal de Stad 4 gescheiden afvalbakken (met restafval en PMD) plaatsen op verschillende locaties in Eeklo: trappen aan de bushalte op de Markt, bushalte Paterskerk, kruispunt Boelare en zitbankjes hoek Koning Alberstraat. Door middel van het proefproject streeft de Stad naar minder zwerfvuil/afval op straat en beter sorteren.

Het proefproject met gescheiden afval is de eerste fase in de verdere uitrol van het vuilnisbakkenplan, dat tot stand kwam na een jaar opvolging en analyse van het gebruik van de 175 afvalbakken op het openbaar domein. De genomen maatregelen worden daarbij steeds gemonitord en geëvalueerd.

Aan het einde van het proefproject verwerken de stadsdiensten de data van de gescheiden afvalinzameling. Van november tot januari monitort de Stad hoe de gescheiden afvalbakken worden gebruikt. Zo houdt de Stad de vullingsgraad bij en hoeveel percent vervuilingsgraad optreedt in het restafval en de PMD inzameling. Er wordt gekeken of er sluikstort in de afvalbak wordt aangetroffen en of er zwerfvuil in de directe omgeving van de afvalbak op de grond ligt.

Als dit initiatief een succes blijkt, zal dit worden meegenomen in de volgende fase van het vuilnisbakkenplan, namelijk het vervangen van vuilnisbakken naar een uniform model, het verplaatsen van vuilnisbakken en verwijderen van vuilnisbakken die amper gebruikt worden of sterk misbruikt worden door sluikstort.

Deze testopstelling wordt volledig gefinancierd door Mooimakers.


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder