Sla navigatie over

"Het is niet aan Open VLD om de brokken te lijmen"

Na de zomer werd afgesproken dat er in samenwerking met alle actoren een voorstel zou opgesteld worden voor het parkeerregime op de Eeklose Markt gedurende juli en augustus. Dit voorstel kwam er in december reeds en werd door (bijna alle partijen in) het schepencollege goed bevonden. Ondertussen is 1 partij van kleur veranderd of laat ons zeggen van mening, en is de timing om een goed voorbereid programma en inrichting in elkaar te boksen al overschreden.
Open VLD betreurt dat en blijft van mening dat een leeg plein niet goed is voor de economie en tot niets dient in een centrumstad. Open VLD wil alleen een parkeervrije Markt als er daadwerkelijk iets te doen is én wil dit vooral doen in overeenstemming met diegenen die er hun boterham moeten verdienen zoals horeca en handelaars. Het akkoord voldeed aan die voorwaarden en was daarom perfect aanvaardbaar.

Naar de toekomst toe wil Open VLD een parkeervrije Markt periodiek aanvaarden als er ook een alternatief is voor de meer dan 40 parkeerplaatsen die verdwijnen. Voor een centrumstad en inkoopstad blijft centrumparkeren heel belangrijk. Als we niet nog meer leegstand willen moeten we ons centrum bereikbaar houden voor iedereen, ook voor mensen met een auto. Wanneer we investeren in een al dan niet ondergronds centrumparking is het perfect mogelijk om de Markt parkeerluw te maken.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder