Sla navigatie over

2,8 miljoen euro subsidie voor Eeklose stadsvernieuwing

OPEN VLD EEKLO IS DUIDELIJK: ALLEEN INVESTEREN IN ONZE STAD MAAKT ONZE TOEKOMST MOOIER!

LEEGSTAANDE PATERSKERK, KLOOSTER MET TUIN EN AANPALENDE LEEGSTAANDE HANDELSZAKEN WORDEN NIEUWE SLAGADER VOOR EEKLO

EEKLO-ZUID ZORGT VOOR ZUURSTOF IN HET CENTRUM: GROENE LONG MET DIENSTENCENTRUM, WINKELS EN CENTRUMPARKING MAKEN INVESTEREN IN EEKLO INTERESSANT.

VLAANDEREN ONDERSTEUNT AMBITIEUS PROJECT VAN STAD EEKLO 2. 806.069 euro

De projectsite Paterskerk en omgeving, gesitueerd tussen de Markt en de scholencampus Ten Doorn, bevindt zich in hartje Eeklo. De site Paterskerk en omgeving bestaat uit de leegstaande Paterskerk, het voormalige Minderbroeder­klooster dat momenteel wordt ingevuld als instelling voor jongeren en een volledig van de straat afgesloten historische kloostertuin maar met een groot potentieel om te worden opgewaardeerd als groenruimte.

Het is een potentieel zeer interessante site met een oppervlakte van 4,3 ha met als nadeel dat ze verscholen/ingesloten ligt achter en tussen grote momenteel leegstaande handelspanden die qua schaal niet thuishoren in een stadscentrum. Bovendien bemoeilijkt de sterk versnipperde eigendomsstructuur een integrale en kwalitatieve herontwikkeling.

De belangrijkste uitgangspunten van het masterplan en project zijn de herbestemming van zowel de kerk als het klooster, het omturnen van de kloostertuin tot een stadspark, het openwerken van dit geheel door de bestaande handelszaken errond te slopen en het realiseren van een veilige verbinding langsheen het bouwblok via een nieuwe fiets- en wandelas van de Markt naar het schoolplein van de scholencampus Ten Doorn en woongebied ten zuiden van Eeklo. Ook een ander historisch pijnpunt, het ontbreken van een centrumparking, wordt geïntegreerd in een nieuw woningblok met handelsgelijkvloers en zo voor eens en altijd weggewerkt. Een moderne ruime ondergrondse centrumparking biedt mogelijkheden om onze Markt autoluw en parkeervrij te maken.

Het stadsbestuur, bijgestaan door Veneco als expert in gebiedsontwikkeling, kiest voor herbestemming van beschermd erfgoed, met ambities voor nieuwe stedelijke functies, dienstverlening aan onze bevolking; de revitalisering van het stadscentrum, de creatie van een ruim stadspark en een verbindingsroute tussen scholen en centrum; het klimaatregulerend effect van een binnenstedelijke groenstructuur; de energierenovatie van de kerk; en het autoluw en veilig maken van het stadscentrum en de omliggende buurten zijn troeven die in het project de leefbaarheid van het centrum van Eeklo gevoelig zullen verbeteren.

Het is duidelijk dat dit stadsbestuur gelooft in de toekomst van onze stad en investeert in Eeklo en zo onze stad beter, veiliger en aangenamer maakt voor iedereen. Meer dan 30 miljoen wordt geïnjecteerd in het centrum en dit plan, deze visie, deze ambitie wordt door de Vlaamse overheid beloond met een financiële ondersteuning van 2,8 mio euro.

De ontvangst van deze subsidie is dé stimulans om de komende maanden en jaren verder te werken en het hart van onze stad letterlijk en figuurlijk van de nodige zuurstof te voorzien als leefbaar centrum voor al onze bewoners en bezoekers.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder