Sla navigatie over

20 kilometer nieuwe zone 30 in Eeklo

UITBREIDING ZONE 30 VOOR MEER WOONKWALITEIT EN VEILIGHEID IN ONZE WOONSTRATEN.

Een zone 30 is een gebied waar de maximumsnelheid op 30 km/u is vastgesteld. In de schoolomgevingen is sinds 1 september 2005 de zone 30 al toegepast. Nu worden in Eeklo een aantal woonwijken omgevormd tot een zone 30. Op die manier willen we de woonkwaliteit en de veiligheid in onze wijken verhogen.

In een eerste uitvoeringsfase worden de volgende straten omgevormd naar een zone 30: • Wijk Zandvleuge: Kattenstraat, Zandbergstraat en Stuifzandstraat • Witte wijk: Tuinbouwstraat, Boekweitstraat, Sparrebosstraat, Parkplein, Groenstraat, Rode Kruisstraat, Parklaan, en de zijstraten van de Kriekmoerstraat Veldstraat en Kriekerij

Naast een betere verkeersveiligheid heeft het aanbrengen van de zone 30 nog een aantal voordelen: • Sluiproutes door woonwijken worden minder aantrekkelijk door verkeersremmende maatregelen. Hierdoor verbetert de belevingswaarde (kwaliteit) van de omgeving door onder andere minder geluidsoverlast door de wagens. • Een zone 30 heeft ook effect op de keuze van het vervoermiddel. Fietsen en wandelen worden aantrekkelijker. • Doordat auto's er dankzij hun lagere snelheid minder fijnstof uitstoten, is een zone 30 milieuvriendelijker. • Hoe hoger de snelheid van een voertuig, hoe meer lawaai de motor produceert door de rijwind en door het contactgeluid van de banden op het wegdek. Een lagere snelheid gaat dan ook gepaard met minder geluidsoverlast.

Kortom, een gematigde snelheid maakt samenleven aangenamer!

In de komende maanden worden nog meer wijken omgevormd tot zone 30: • AVS-straat • St.-Jansdreef, Gravin Johannalaan, Elzenboslaan, K. Fabiolalaan, K. Boudewijnlaan, Turfstraat • Gauberg, Vlierstraat, Nieuwe Berkenstraat, Sterbesstraat, Essenstraat, Molensteeg • J. Buyckstraat, Ijzerstraat, Staalstraat, Zinkstraat, Koperstraat • Stuifzandstraat, Zandbergstraat, Kattenstraat, Kattenwegel • P. Lippenslaan, Karel Smitzstraat, P. Vandeputtestraat • Parklaan, Rode Kruisstraat, Tuinbouwstraat, Sparrebosstraat, Boekweitstraat, Groenstraat, Parkplein, Kriekerij, Middenveld, Veldstraat • Burg. L. Van Dammelaan, Zonnebloemstraat, M. Goethalslaan, J. d’ Huyvetterstraat, R. Van Wassenhovenstraat, K. Temmermanstraat, D. Steyaertstrat, P. de Wachterstraat, P. Van Ghyseghemstraat, Herbakkersstraat, Kerkesteestraat, Sportlaan tussen Kerkesteestraat en E. Dauwestraat • Klaverhoek, Abdijstraat, Doornstraat, Bremstraat, Varenslaan, Elfenblemstraat, Boterbloemstraat, Hoefbladstraat, Paardebloemstraat, Pinksterbloemstraat, Meibloemstraat, Schipdonkstraat, Azaleastraat, Begoniastraat, Larikstraat, Margrietendreef, Seringendreef, Rododendrondreef, Hortensialaan, Laurierdreef, Madeliefjeshoek, Vergeet-mij-nietjeshoek, Tuinwijklaan, Galgenstraat tussen Blakstraat en kruispunt Schependreef, Baljuwdreef, Deurwaarderhoek, Vierschare, Poedehoek, Schouthoek, Gedinghoek, Vrijlaathoek

Op die manier worden de zone’s 30 uitgebreid met maar liefst 20 kilometer Eeklose wegen! (van 9,2 naar 29,2 km straatlengte)

Woonerven

Verder noteren we ook een stijging van het aantal kilometer woonerf in Eeklo (van 1,4 tot 2 kilometer). Woonerven zijn meestal doodlopende straatjes enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer. De snelheid is er beperkt tot 20 km/u en het parkeren is er enkel toegelaten op gemarkeerde parkeerplaatsen. Voetgangers en kinderen mogen er zich op de weg begeven om te wandelen of spelen.

De uitbreiding vindt plaats in 12 wegen, verspreid over 8 wijken/straten, nl.: Helenapark, Julia Dellaertstraat, Jozeph Geirnaertstraat, Broedersplein-Louis Van Doornestraat- Broedershof, Wolstraat, Irma Notteboomstraat en Herderstraat.

De stad werkt ondertussen verder aan het mobiliteitsplan en heeft als doelstelling de woonwijken te gaan onderscheiden van de verbidings- of circulatiestraten. In woonwijken is de maatstaf 30 km/u, in circulatiestraten blijft het maximum van 50 km/u van kracht. Woonstraten en wijken worden op die manier minder aantrekkelijk voor sluipverkeer en aangenamer en veiliger voor de bewoners.

Meest recente berichten

Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder